ODOBRENO 3.200 SUBVENCIONISANIH KREDITA POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je da je oko 3.200 poljoprivrednika u Srbiji preuzelo 17,8 miliona evra dugoročnih i kratkoročnih kredita koje subvencioniše država.
U okviru kreditne podrške poljoprivredi, koju Ministarstvo sprovodi u saradnji sa bankama, do sada je pet banaka odobrilo 9,4 miliona evra dugoročnih kredita, najčešće za kupovinu kombajna, traktora i drugih mašina, za izgradnju skladišta i drugih objekata. U pitanju su Prokredit, Erste, Kredi agrikol, Inteza i Metals banka, kojima se od skora pridružile i Hipo i Komercijalna banka. Istovremeno je devet banaka - NLB, Kredi, Inteza, Komercijalna, Prokredit, Hipo-Alpe-Adrija, Kredi Agrikol, Agrobanka i UBB isplatilo 838,8 miliona dinara (oko 8,4 miliona evra) kratkoročnih kredita. Ti krediti se, prema podacima Ministarstva poljoprivrede, najčešće koriste za nabavku đubriva, semena i za plaćanje radova na njivama.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA