BANKA INTESA SANPAOLO MEĐU NAJSTABILNIJOM U EVROPI

Rezultati poslovanja u prvom kvartalu 2010. godine, sa dvocifrenim stopama rasta i zadržanim niskim nivoom rizika, ukazuju da je "Inteza Sanpaolo" jedna od najlikvidnijih i najstabilnijih bankarskih grupacija na evropskom tržištu, saopštila je danas ta bankarska grupa.
Istićući da je njihova snaga došla do izražaja u vreme međunarodne finansijske krize, kao i tokom najnovijih tenzija u evro zoni, "Inteza Sanpaolo" navodi da je jedina velika bankarska grupacija u Evropi koja u tom periodu nije bila u situaciji da traži pomoć od države ili svojih akcionara. Neto dobit u prva tri meseca ove godine iznosila je 688 miliona evra, što je 26,7 odsto više od stanja u poslednjem kvartalu 2009. godine. Istovremeno, operativna dobit banke veća je za ćetiri odsto u poređenju sa prvim tromesećjem prošle godine i iznosi 4,22 milijarde evra, dok je operativna marža povećana sa 1,72 na 1,97 milijardi evra, odnosno 12 odsto, navedeno je u saopštenju. Profit pre oporezivanja iznosio je 1,41 milijardu evra, ćime je ostvaren rast od 19,5 odsto u odnosu na isti period u 2009. godini. Rukovodeći se istim principima poslovanja, dobre poslovne rezultate u prvom kvartalu 2010. ostvarile su i 11 internacionalnih banaka - "kćerki" Inteza Sanpaolo grupacije među kojima je i "Banka Inteza Beograd". Banka Inteza u prvom kvartalu 2010. ostvarila je neto bilansnu sumu od 3,07 milijardi evra, ukupne depozite privredi i stanovništvu od 1,69 milijardi evra i ukupnim plasmanima od 2,23 milijardi evra . Kroz poslovnu mrežu koju ćine 206 ekspozitura i 3 centra za stambene kredite "Banka Inteza" je uspešno servisirala više od 1,49 miliona klijenata, i to 1,37 miliona fizićkih lica i više od 120.000 privrednih subjekata.
Ukupan kreditni portfolio u segmentu poslovanja sa stanovništvom uprkos otežanim uslovima poslovanja povećan je u odnosu na prvi kvartal 2009. godine za 45 miliona evra i na kraju prvog kvartala 2010. dostigao vrednost od 537 miliona evra. Depoziti građana u odnosu na prvi kvartal 2009. povećani su za 116 miliona evra i ukupna štednja građana na kraju prvog kvartala 2010. iznosi više od 893 miliona evra. Krediti malom biznisu dostigli su nivo od 127 miliona evra, dok krediti odobreni poljoprivrednicima iznose 26 miliona evra. U segmentu poslovanja sa privredom "Banka Inteza" je u prvom kvartalu 2010. nastavila trend rasta, dostigavši ukupne plasmane na kraju prvog kvartala 2010. u iznosu od 1,543 miliona evra. Banka je i u tekućoj godini zadržala primat u broju realizovanih kredita sa subvencijom kamate u okviru programa Vlade Srbije, odobrivši ćak trećinu ukupnih plasmana. Uprkos nezavidnoj makroekonomskoj situaciji, depoziti privrede na kraju prvog kvartala 2010. dostigli su vrednost od 802 miliona evra, a tržišno ućešće te banke u ukupno odobrenim kreditima privredi na nivou bankarskog sektora iznosi 16,5 odsto, dok tržišno ućešće u depozitima lokalne samouprave iznosi 30 odsto, istaknuto je u saopštenju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA