ODLOŽENA ODLUKA O DOKAPITALIZACIJI AGROBANKE

 

Akcionari beogradske Agrobanke juče nisu razmatrali odluku o dokapitalizaciji banke zbog nepovoljnih uslova na finansijskom tržištu za prodaju akcija, rekao je Beti član Upravnog odbora Agrobanke Nikola Aranđelović. Na prethodnoj sednici Skupštine akcionara Agrobanke, 26. maja, na čijem dnevnom redu je bila odluka od povećanju kapitala za pet milijardi dinara, nije bilo kvoruma. Kako je bilo predloženo, dokapitalizacijom bi se kapital banke povećao na oko 22 milijarde dinara.
Na Skupštini akcionara usvojen je izveštaj o rezultatima poslovanja u 2009. godini, planovi za ovu godinu, kao i odluka o izradi studije o opravdanosti osnivanja ili kupovine banke u Banjaluci. Agrobanka ove godine očekuje dobit od 1,75 milijardi dinara (oko 17 miliona evra), što je 42 odsto više nego u 2009. godini.

Planirano je da se bilansna aktiva Agrobanke koja je u 2009. godini iznosila 59 milijadi dinara, poveća na oko 70 milijardi dinara u ovoj godini, kao i da se obim odobrenih kredita poveća sa 36 na 44 milijarde dinara. Agrobanka je na kraju 2009. godine imala 5.467 akcionara, tržišna kapitalizacija banke bila je 66,4 milijarde dinara, a 18 najvećih akcionara imalo je oko 50 odsto akcijskog kapitala.

Najveći akcionar Agrobanke je Republika Srbija sa 20 odsto kapitala.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA