EVRO RASTE I DO 110 DINARA

Projekcije Narodne banke Srbije govore da bi do ugrožavanja cenovne stabilnosti moglo da dođe ukoliko bi evro premašio 105 dinara, ali šta je realnost, više niko sa sigurnošću ne može da kaže. Poslednja kalkulacija uključuje i nivo od 110 dinara.
Najnoviji statistički podaci pokazuju i da je u maju inflacija bila jedan, a rast cena za prvih pet meseci ove godine dostigao je 5,2 odsto. Poskupljenja i naduvane cene realna su pretnja standardu i makroekonomskoj stabilnosti. "Od početka godine do sada, inflacija se malo ubrzava. Ova poslednja, majska, iznosi jedan odsto mesečno. Ukoliko bi imala taj trend, onda bi to bilo 12 odsto godišnje", rekao je Pavle Petrović, profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu.
Ima pritisaka da se inflacija poveća, međutim, najveći deo toga su kontrolisane cene, znači struja, benzin... Ne postoji nivo bilo kog pojedinačnog uticaja, niti neka unapred eksplicitno definisana granica kursa, čiji bi prelazak sam po sebi značio ugrožavanje inflacionog cilja. "Procena je da u ovom trenutku kombinacija različitih faktora, uključujući i kurs dinara, ne ugrožava ostvarivanje cilja, naprotiv centralna banka ocenjuje da će, kada polovinom ovog meseca bude objavljen indeks rasta potrošačkih cena za maj, on pokazati da je međugodišnja inflacija ispod donje granice ciljanog raspona. Ako se situacija promeni, Narodna banka će to saopštiti javnosti i reagovati svojim osnovnim instrumentom, referentnom kamatnom stopom, kako bi inflaciju zadržala u okviru utvrđenog cilja", saopštila je NBS.
Centralna banka, prema stavu Mlađena Kovačevića, ekonomiste, ne bi trebalo da interveniše, jer je od oktobra 2008. godine do sada za odbranu dinara potrošila oko 2,6 milijardi evra, a domaća valuta nije spasena. Podsetimo, evro je pre godinu i po dana vredeo 80 dinara, a sada se bliži kursu od 105 dinara. Bojim se da ćemo, ako nastavimo ovim tempom da branimo kurs, potrošiti ceo kredit MMF, rekao je Kovačević.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA