NBS NE MOŽE DA INTERVENIŠE SA VIŠE OD 4 MILIJARDE EVRA

Sa MMF-om dogovoren je prag od oko četiri milijarde evra za intervencije NBS na deviznom tržištu. NBS je do maja na međubankarskom deviznom tržištu prodala oko milijardu evra da bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa (u januaru 245 miliona evra, februaru 196 miliona, u martu 190 miliona, u aprilu pet, u maju 360 miliona evra).
"U toku 2009. godine NBS je na odbranu kursa potrošila 656,9 miliona evra, dok je u 2008. potrošeno oko 1,3 milijarde evra. Činjenica je, takođe, da je srpsko devizno tržište izuzetno plitko, pa i manje kupovine deviza mogu da poremete kurs. Prošle godine, na primer, prosečni dnevni promet iznosio je samo 28 miliona evra, a ove godine skočio je na oko 40 miliona evra". Osnovni uzroci slabljenja dinara leže, pre svega, u nekonkurentnoj privredi, kao i u izuzetno visokom spoljnotrgovinskom deficitu, a time i povećanoj tražnju za devizama za finansiranje uvoza i servisiranje spoljnih dugova.
Dileme nema - devizni kurs je ogledalo privrede i sada je, valjda, svima jasno da je gotovo nemoguće imati jak dinar a slabu privredu. Problem je, međutim, što niko ne nudi čarobnu formulu za oživljavanje privrednih aktivnosti niti model za privlačenje direktnih stranih investicija. Iz NBS poručuju da ima dovoljno deviznih rezervi da se spreče preterane dnevne oscilacije kursa dinara, ali, takođe, podsećaju da je osnovni cilj centralne monetarne ustanove održavanje stabilnosti cena i projektovane inflacije od šest odsto (plus-minus dva odsto).

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA