JOŠ BEZBEDNIJA UPOTREBA PLATNIH KARTICA NA INTERNETU

Kao neprikosnoveni lider na srpskom tržištu u oblasti kartičarstva Banca Intesa konstantno unapređuje svoju ponudu prateći svetske trendove. U nastojanju da svojim klijentima omogući još bezbednije e-poslovanje i online kupovinu Banca Intesa je prva na srpskom tržištu uvela najinovativniju tehnologiju sigurnog plaćanja platnim karticama na Internetu - MasterCard Secure Code CAP uslugu. Korišćenje CAP usluge podrazumeva da se plaćanje katicom na internetu može izvršiti samo ukoliko kupac u trenutku kupovine poseduje platnu karticu i zna njen PIN čime se klijentima pruža dodatna sigurnost i bezbednost prilikom transakcija na Internetu. Za korišćenje ove usluge neophodno je da klijent poseduje čitač platne kartice koji može da se nabavi uBanca Intesa ekspoziturama Banca Intesa.
Procedura korišćenja MasterCard Secure Code CAP tehnologije je veoma jednostavna i korisnik platne kartice kada odabere proizvode koje želi da kupi na veb sajtu internet prodavnice, kao instrument plaćanja bira MC ili Maestro karticu. U adekvatnoj veb formi unosi podatke o platnoj kartici (ime sa kartice, broj kao i datum isticanja kartice i CVV kod). Banka koja obrađuje transakcije proverava da li kartica učestvuje u MasterCard Secure Code programu i ukoliko učestvuje prosleđuje korisnika na internet stranu banke koja mu je izdala karticu na kojoj je potrebno da unese kod u svrhu potpisa transakcije.
Klijent stavlja karticu u čitač kartice i unosi PIN. Nakon provere ispravnosti PIN-a, klijent unosi referentni broj transakcije koji mu je njegova banka prikazala na veb sajtu i na ekranu čitača dobija kod. Kod se generiše za svaku pojedinačnu transakciju, jedinstven je i vezan za konkretnu transakciju a njegovim unosom na veb sajtu banke klijent potvrđuje da se iza platne kartice nalazi zaista on. Banka izdavalac kartice verifikuje kod i autorizuje transakciju. Kupovina platnim karticama putem Interneta omogućena je na veb sajtovima na kojima je istaknut logotip konkretne kartičarske organizacije. Prednosti MasterCard Secure Code CAP tehnologije su najviši nivo sigurnosti i zaštite od zloupotrebe platne kartice putem Interneta. Proizvod je razvijen od strane MasterCard International, brendiran kao Master Card Secure Code i koristi se na internet prodajnim mestima na kojima je istaknut Master Card Secure Code logo.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA