VLADA USVOJILA NACRT PISMA O NAMERAMA KOJE ĆE UPUTITI MMF-U

Vlada Srbije donela je zaključak o usvajanju nacrta pisma o namerama kojim se prihvataju revidirani ciljevi i mere ekonomske politike za 2010. i 2011. godinu, dogovoreni sa Međunarodnim monetarnim fondom, i tehničkog memoranduma o razumevanju.
Na sednici je utvrđen i Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o platama u državnim organima i javnim službama, čime se stvaraju uslovi za sprovođenje reforme u finansiranju zdravstvene zaštite, odnosno zdravstvenog osiguranja, iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Usvojena je Odluka o obrazovanju radne grupe za predlaganje aktivnosti i mera za sprovođenje procesa profesionalizacije Vojske Srbije.
Vlada Srbije usvojila je Predlog zakona o akreditaciji kojim se uređuje akreditacija, položaj i rad nacionalnog tela za akreditaciju u Republici Srbiji kao i druga pitanja od značaja za akreditaciju. Usvojen je i Predlog zakona o izmeni i dopuni zakona o državnoj upravi kojim se utvrđuje dužnost organa državne uprave da vrše uvid, pribavljaju podatke iz evidencija, odnosno registara čime se potvrđuje uslužan odnos državne uprave prema strankama i građanima. Takođe, predloženim izmenama podržava se razvoj i primena informacionih tehnologija u oblasti državne uprave. Vlada je donela Uredbu o dopunama uredbe o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija i Uredbu o izmenama i dopunama uredbe o uslovima i kriterijumima za subvencionisanje kamatne stope za potrošačke kredite i kredite za pravna lica, odnosno finansijski lizing, za nabavku određenih trajnih potrošnih dobara i turističkih putovanja u 2010. godini.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA