PODSTICAJNA SREDSTVA I KREDITNE LINIJE ZA SEKTOR RECIKLAŽE SEKUNDARNIH SIROVINA

Dana 14. juna 2010. godine u Privrednoj komori Beograda u organizaciji Udruženja finansijskih organizacija i Udruženja industrije, organizovan je stručni skup “Podsticajna sredstva i kreditne linije za sektor reciklaže sekundarnih sirovina”. Ovaj stručni sukup je na jednom mestu okupio sve aktivne učesnike koji se bave zaštitom životne sredine i posluju u procesu prikupljanja i reciklaže sekundarnih sirovina. Pored relevantnih učesnika poznavaoca ove oblasti i kompanija koje se bave ovom delatnošću, na stručnom skupu su aktivno učestvovali Aleksandar Vesić, zamenik ministra u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja, Aleksandar Miošević, član nevladine organizacije, Ivan Petronijević direktor Procredit leasing-a, kao i Maja Simić, direktor filijale Čačanske banke.


Prisutnima se prvi obratio Aleksandar Vesić, zamenik Ministra, Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, koji je imao izuzetno dinamično izlaganje, u kojem je sve prisutne upoznao sa problemima sa kojima se ministarstvo susreće. U uvodnom izlaganju Vesić je istakao da svi trebamo biti zabrinuti za zaštitu životne sredine, što zbog činjenice da nemamo još rasprostranjenu svest o zagađenju okruženja kao i zbog činjenice da još uvek nemamo razradjen sistem koji se bavi ovom problematikom i na koji bi država mogla da se osloni kada je u pitanju kako zaštita životne sredine. Vesić je upozorio na prenagomilavanje firmi koje se bave reciklažom pojedinih sirovina (npr. guma) i s druge strane nedostatkom firmi koje se bave drugom delatnošću u reciklaži (npr.staklo), što dovodi do potpunog debalansa celokupnog sistema, takodje je naglasio da je jako teško izdvojiti sredstva jer prema dosadašnjoj raspodeli budžetnih sredstava nije prededviđena namena i plasiranje veće količine novca u ovu deltanost, ali da država daje sve od sebe da pokrene pre svega svest građana, kao i sam sektor koji se bavi reciklažom, davajući punu podršku kompanijama koje se bave oviom delatnošću.

Nakon toga prisutnima se obratila Maja Simić, dirketor filijale Čačanske banke, koja se zahvalila Udruženju finansijskih organizacija, je prisutnima skrenula pažnju da Čačanska banka ozbiljno podržava ovu podsticajnu liniju preko kreditnih linija bankarske grupacije KFW i da je veoma otvorena za saradnju, takodje istakavši da je ovo problem koji prepoznaju zemlje u EU, samim tim i njihove finansijske institucije. Takođe je izrazila žaljenje što u Srbiji ne postoji još uvek ni jedna baka koja iz sopstvenih sredstava plasira novac u ovu deltanost. Napomenula je da ove kreditne linije nisu namenje samo pravnim licima - kompanijama, već i fizičkim licima koji imaju jasnu ideju i koncepciju budućeg poslovanja, što kroz vid određenih ušteda energije, što kroz određene projekte zaštite životne sredine.

 

Nakon prezentacije Maje Simić, prisutnima se obratio Ivan Petoronijević ispred Procredit leasing-a, kojji je učesnicima ukratko izložio istorijat procredit banke, i koliko se već procredit leasing bavi ovom delatnošću. U svom izlaganju je istakao da je u Srbiji još uvek primaran kao dominantan izvor energije, pre svega elektirčna energija i fosilna goriva, dok je veliki problem neiskorišćenost hidro potencijala kao obnovljivog i lako dostupnog izvora energije. Takodje Petronijević kao najveći problem ističe nerazvijenost svesti o zaštiti životne sredine i možda i najveći problem zastarela i neefikasna oprema, takoreći u svim sverama privrede. Osnovne motive ulaganja privrede u ovu delatnost, kako je rekao, vidi u sigurnosti snabdevanja, povećanju konkurentnosti i zaštiti životne sredine. Ono što procredit leasing finansira su: sistemi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, energetski efikasne mašine i opremu, EE proizvodne mašine iz svih sektora privrede, energetski efikasna vozila - putnička, komercijalna i druga i energetski efikasnu poljoprivrednu mehanizaciju. Takodje prisutnima, koji su bili izuzetno zaintresovani za saradnju, i ove kreditne linije, prosleđen je i propagandni materijal sa svim detaljima o mogućnostima apliciranja za ove kreditne linije.

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA