DEVIZNE REZERVE NBS MANJE ZA 37 MILIONA DINARA

Devizne rezerve Narodne banke Srbije u maju su opale za 37,1 milion evra i na kraju tog meseca iznosile su 10,73 milijardi evra, saopštila je NBS. Najveći uticaj na smanjenje deviznih rezervi NBS u toku maja imale su prodaje deviza NBS na međubankarskom deviznom tržištu u iznosu od 359 miliona evra. Iz deviznih rezervi NBS u toku maja isplaćeno je i 113,8 miliona evra na ime izmirenja obaveza po osnovu stare devizne štednje. Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka izdvojena na računima kod NBS i sredstva povučena od MMF) iznosile su 6,03 milijardi evra.

Devizne rezerve banaka su poslednjeg dana maja iznosile 1,26 milijardi evra, tako da su ukupne devizne rezerve Srbijee iznosile 11,99 milijardi evra. Tokom maja ostvareni su prilivi po osnovu korišćenja kredita u isnosu od 138,6 miliona evra, kao i od izdvajanja obavezne devizne rezerve banaka u neto iznosu od 30,5 miliona evra. Rad međubankarskog deviznog tržišta obeležio je visok obim realizovane trgovine devizama koji je u maju iznosio 1,37 milijardi evra, što je najviši mesečni obim od oktobra 2008. godine. U prvih pet meseci ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 3,68 milijardi evra. NBS je saopštila i da je u toku maja dinar je prema evru nominalno pao za 3,4 odsto.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA