MINISTARSTVO FINANSIJA PREDLAŽE REFORMU FISKALNE POLITIKE

Ministarka finansija Srbije Diana Dragutinović izjavila je da su spremne različite verzije poreske reforme. Ona dodaje da se zalaže za "revolucionarnu verziju" kojom bi se porez na dodatu vrednost (PDV) povećao za tri procentna poena. "To za šta se ja zalažem je da se za jednu trećinu smanje fiskalna opterećenja na zarade, i porezi i doprinosi. Gubitak prihoda bi se neutralisalo rastom PDV-a", kazala je ona.
Dragutinović je precizirala da plate do 16.500 dinara ne bi bile oporezovane, a porez zarade iznad tog iznosa bio bi 10 odsto.Ministarska finansija je kazala kako bi volela da poreska reforma prati budžet za 2011. godinu i dodala da će Vlada Srbije odlučiti koja će verzija reforme biti primenjena. Diana Dragutinović je najavila i da će konačan predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti biti završen nakon posete Međunarodnog monetarnog fonda u avgustu i da će biti usvojen ove godine. "Verujem da će ovaj zakon, nakon usaglašavanja sa MMF, biti usvojen u ovoj godini, a istovremeno odrediti fiskalnu politiku u vremenu koje je pred nama", rekla je Dragutinović.

 Prema njenim rečima, puna primena tog zakona očekuje se od 2011. godine. Ona kaže da je usvajanje zakona važno zbog same Srbije, nezavisno od programa sa MMF-om. Ministarka finansija je rekla da je štetni uticaj krize u Grčkoj moguć samo indirektno, kroz opštu nesklonost riziku, ali da se ne vide znaci ozbiljnog širenja štetnog uticaja. "Bankarski sektor je likvidan, profitabilan, sa velikim rezervama kapitala, što važi i za banke u grčkom vlasništvu", rekla je Dragutinovićeva.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA