22,2 MILIJARDE EVRA BIĆE ULOŽENO U SRBIJU U NAREDNIH 17 GODINA

Nacionalni savet za infrastrukturu usvojio je projekat Generalnog master plana transporta u Srbiji, koji predviđa ulaganje 22,2 milijarde evra u narednih 17 godina u izgradnju novih strateških puteva, pruga i modernizaciju aerodroma i luka. Taj dokument, koji je u petak uveče odobrio Nacionalni savet za infrastrukturu, sadrži ambiciozne investicije iza kojih će u najvećoj meri stajati Evropska unija (EU), a Mrkonjić će idućeg četvrtka u Palati Srbija sa šefom delegacije EU u Srbiji Vensanom Dežerom predstaviti srpsku transportnu strategiju ambasadorima država članica EU i drugim domaćim i stranim gostima. Kako je Mrkonjić kazao, saobraćaj je ulaznica Srbije u Evropu i EU će finansirati strateške saobraćajne pravce iz svojih fondova. Prvi put Srbija zna šta hoće u saobraćaju i dokazuje da je posle osam godina kašnjenja ponovo nezaobilazni faktor evropske transportne strategije - kazao je on i dodao da su plan radila italijanska preduzeća na čelu sa "Italferom" i sve srpske kuće koje se bave izradom studija i istraživanjima.
Master plan daje osnovne smernice razvoja saobraćaja i temelji se na Prostornom planu Srbije i precizira šta Evropa traži da Srbija uradi u saobraćajnoj infrastrukturi kako bi postali član EU - kazao je Mrkonjić i dodao da je cilj master plana da doprinese proširenim, poboljšanim i bezbednijim transportnim mrežama koje će privući investicije u siromašnije regione, poboljšati kvalitet života građana i unaprediti privredne odnose sa zemljama u okruženju. On je osnova i za sve buduće projekte koji će se finansirati iz pretpristupnih i pristupnih evropskih fondova, ali i drugih izvora finansiranja - kazao je Mrkonjić i naveo da su u putnom saobraćaju glavni pravci Koridor 10 i Koridor 11, odnosno pravac Temišvar - Vršac - Beograd - Boljare - Bar, kao i da će Evropa finansirati planove i izgradnju s tri milijarde evra.
Od 22,2 milijarde evra 14,3 milijarde biće uloženo u nove objekte, a 7,8 milijardi u održavanje postojeće infrastrukture - rekao je Mrkonjić i dodao da EU traži od Srbije, između ostalog, da u održavanje puteva godišnje izdvajamo 500 miliona evra, odnosno 200 miliona više nego što je to sada slučaj. Razvoj i ulaganje od skoro pola milijarde evra u vodni transport najvećim delom usmeren je na čišćenje Dunava, a što se tiče aviosaobraćaja Srbija nema ambiciju da gradi nove aerodrome, ali ima nameru da sve vojne aerodrome pretvori u privredne i privatizuje - kazao je Mrkonjić.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA