SVE VIŠE KAŠNJENJA "PO TEKUĆEM"

Broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca povećan je tokom maja za 2,3 odsto. Prema podacima Udruženja banaka Srbije broj vlasnika tekućih računa sa kašnjenjenjem u otplati povećao se sa 206.982 na 211.814.U prvih pet meseci ove godine broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati povećan je za 14,5 odsto, sa 185.029 na 211.814. Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima povećan je tokom maja za 0,2 odsto, sa 31,19 milijardi dinara na 31,24 milijardi dinara.
Broj tekućih računa građana povećan je za 0,5 odsto, na 6,27 miliona. Takođe je povećan i broj korisnika tekućih računa, ali za 0,3 odsto, na 4,22 miliona.Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca tokom maja povećan je za 2,7 odsto, sa 65.520 na 67.290, dok je tokom prvih pet meseci porastao za 11 odsto. Na kraju maja iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je 76,4 milijardi dinara, a u korišćenju je bilo 51,8 odsto tog iznosa, odnosno 39,6 milijardi dinara.Broj kreditnih kartica smanjen je tokom maja za 2,5 odsto, sa 1,07 miliona na 1,04 miliona, dok je od početka godine smanjen za 8,8 odsto.

 

 

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA