MARFIN BANKA SE PRIKLJUČILA PROGRAMU SUBVENCIONIRANIH KAMATA NA KREDITE ZA STAMBENU IZGRADNJU

Marfin banka i Republika Srbija potpisale su ugovor kojim se Marfin Banka uključila u program subvencionisanja kamate po kreditima za finansiranje stambene izgradnje u 2010. godini. Zahvaljujući subvencionisanju dela kamate od strane Republike Srbije, kamatna stopa za korisnike ovih kredita iznosiće najviše 3% plus tromesečni Euribor. Rok otplate je do 24 meseca za objekte odnosno komplekse do 10.000 m2 bruto površine, odnosno maksimum 36 meseci za one čija površina prelazi navedenu.
"Odluka Vlade da na ovaj način ojača kapacitet banaka da ponude projektno finansiranje je došla u pravom trenutku za građevinsku industriju i sigurni smo da će imati značajan multiplikativan efekat. Marfin banka je u svemu spremna i sposobna da na najefikasniji način sprovede programom predviđene aktivnosti na taj način još jednom potvrdi svoju reputaciju pouzdanog poslovnog partnera", rečeno je u Marfin banci.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA