KREDITI ZA DOMAĆI SOFTVER NAMENJENI PREDUZEĆIMA I PREDUZETNICIMA.

Vlada Srbije usvojila je dopunski program subvencionisanih dinarskih potrošačkih kredita za kupovinu i primenu softvera domaće proizvodnje. Vlada je donela odluku da proširi paket mera za pomoć domaćoj privredi. U antikrizni paket uključene su i mere kojima se pruža podrška za prizvodnju i kupovinu domaćih softvera. Paket mera predstavili su ministar ekonomije Mlađan Dinkić i ministarka za telkomunikacije Jasna Matić u preduzeću "PStech".
Paket mera podrazumeva davanje dinarskih kredita privatnim licima i preduzetncima na tri godine sa povoljnijom kamatnom stopom, objasnio je ministar Dinkić. To su kreditit koja mogu koristiti domaća preduzeća i preduzetnici da kupuju proizvode naše domaće pameti, naših domaćih softverskih kompanija i ono što je jako važno, godinu dana je period poečka, a rok otplate je tri godine, kamata je fiksna, dinarska, sedam i po posto godišnje, što znači da sva preduzaća koja su želela da nabave softver sada mogu da to učine od domaćih kompanija, kazao je on.
Ministarka telekomunikacija Jasna Matić smatra da će odluka Vlade biti dodatni podsticaj domaćoj privredi. “Zbog toga je ovo bitan korak za unapređene konkurentnosti naše privrede i odnosi se na digitalnu ekonomiju koja je jedan od sedam prioriteta Evropske unije”, navela je ona. U kompaniji “PStech” radi više od 100 softverskih inženjera koji su angažovani na razvoju softvera za američko trzište.Direktorka preduzeća Branka Radovanović rekla je da se merama Vlade ne samo povećava izvozna šansa već i konkurentnost srpskih preduzeća na tržištu. Zato smatramo ove mere mogu da pomognu firmama da uvedu nove informacione tehnologije, a nama kao proizvođačima da svoje znanje i iskustvo koje smo dokazali na informacionom tržištu konačno plaisramo i na sprskom trzištu, očekuje ona.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA