NOVA USLUGA AGROBANKE – ELEKTRONSKA BANKA „ZONA 24h “

Prateći savremene tendencije elektronskog bankarstva, Agrobanka ad Beograd, ponudila je klijentima novu i jedinstvenu uslugu na domaćem tržištu „elektronsku banku-ZONA 24h“. Otvaranjem posebnog prostora, opremljenog najsavremenijim multifunkcuonalnim terminalima, u sedištu banke u Sremskoj 3-5, Agrobanka je omogućila klijentima obavljanje bankarskih transakcija, dostupnih 24h dnevno, svih 365 dana u godini. Na današnjoj promociji, održanoj u prostorijama Agrobanke, u prisustvu brojnih preduzetnika, predstavnika malih i srednjih preduzeća i uz podršku Privredne komore Beograda, predstavljene su funkcionalne mogućnosti terminala i prednosti novog načina obavljanja bankarskih transakcija. Najveće interesovanje izazvala je mogućnost uplate gotovine i dnevnih pazara, u bio koje doba dana i noći preko terminala Cash-in.

Cilj Agrobanke je da svojim klijentima ponudi najsavremanije bankarske usluge, prilagođene potrebama i mentalitetu domaćeg tržišta, istakao je u pozdravnom govoru Dušan Antonić, predsednik Izvršnog odbora banke. Predsednik Privredne komore Beograda, dr Milan Janković, je istakao da je Agrobanka svojim dosadašnjim radom a posebno podrškom poljoprivredi, kao najznačajnijem izvoznom sektoru, stekla poverenje i postala ozbiljan konkurent na domaćem bankarskom tržištu. Dajući punu podršku menađžmentu banke, izrazio je očekivanje da će nova usluga doprineti unapređenju poslovanja predzetnika i sektora malih i srednjih preduzeća.Nova usluga „Zona 24h“ namenjena je preduzetnicima, pravnim licima i građanima  i omogućava bezbednu, komfornu i brzu uplatu sredstava na tekući račun, a prihvatanje uplate u on-line sistemu omogućava raspolaganje sredstvima odmah nakon uplate. Za korišćenje terminala neophodno je  posedovanje  računa i jednog od više modela Visa platnih kartica Agrobanke. U promotivnom  periodu od 3 meseca  Agrobanka je zainteresovanim korisnicima ponudila besplatno vođenje računa i Visa kartica, uz obezbeđenje stručne pomoći za korišćenje usluga u vidu ličnog bankara. Nakon promocije, privrednici su obišli posebno opremljeni prostor i u prisustvu stručnih lica banke, upoznali se sa funkcijama i pogodnostima  „Zone 24h“

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA