RAST OSIGURANIH STAMBENIH KREDITA PREKO 60%

Prema saopštenju Nacionalne korporacija za osiguranje stambenih kredita, u prvih šest meseci ove godine osigurano je  180 miliona evra stambenih kredita, što je preko 60 % više nego u istom periodu prošle godine, kada je osigurano 112 miliona evra kredita. Takav podatak ohrabruje da je i tržište nekretnina i privreda Srbije krenula putem izlaska iz krize, navedeno je u saopštenju.

Veliki doprinos ovakvom rezultatu dale su mere Vlade RS u delu subvencionisanja stambenih kredita, a očekije se nastavak trenda rasta zahvaljujući  merama subvencionisanja gradnje i izgradnje neprofitnih stanova. Prema podacima NKOSK-a, tržište nekretnina u Srbiji beleži značajan rast u prvoj polovini tekuće godine u odnosu na isti period 2009. godine. Porast broja slučajeva u kojima Nacionalna korporacija preuzima otplatu kredita je neznatan u odnosu na ukupan osigurani portfolio, koji obuhvata oko 52.000 osiguranih kredita. U ovom momentu se plaćanje vrši za 65 kredita, koji su proglašeni dospelim usled neplaćanja obaveza od strane korisnika kredita. Broj slučajeva u kojima korisnik kredita kasni u plaćanju jedne ili više rata je svakako veći, ali banke najčešće pokušavaju da u dogovoru sa klijentom pronađu odgovarajući način da se nastavi sa otplatom. Prema mišljenju korporacije, tržište nekretnina je stabilno, sa tendencijom povećanja obima.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA