UNICREDIT BANKA NASTAVLJA RAST NA BANKARSKOM TRŽIŠTU SRBIJE

Na kraju prvog kvartala 2010.godine, UniCredit Banka Srbija a.d, Beograd, zabeležila je neto profit u iznosu od oko 942 miliona dinara, ostvarivši rast od 42% u odnosu na prvi kvartal prethodne godine. Ukupna aktiva Banke na dan 31. marta 2010. godine dostigla je iznos od 155 milijardi dinara, odnosno porasla za 82% u poređenju sa istim periodom 2009.godine. Prema nivou bilansne aktive banka je, po  prvi put od kada posluje na ovom tržištu, zauzela četvrtu poziciju u bankarskom sektoru Srbije i dostigla tržišno učešće od 6,9%, navodi se u saopštenju banke.

Klaus Priveršek, predsednik Izvršnog odbora UniCredit Bank Srbija je izjavio: „Zahvaljujući veoma dobrim rezultatima u oblasti poslovanja sa klijentima, UniCredit Banka je, po prvi put od kada posluje na ovom tržištu, uspela da prema nivou bilansne aktive preuzme četvrtu poziciju u bankarskom sektoru Srbije i dostigne tržišno učešće od 6,9%. U periodu od samo dve godine uspeli smo da znatno ojačamo operativnu efikasnost i usmerenost ka klijentima, i da prerastemo u jednu od vodećih banaka na lokalnom tržištu. Nastavljamo da investiramo u razvoj i unapređenje poslovanja u Srbiji, što smo i dokazali u prvom kvartalu 2010. dodatnim povećanjem kapitala u iznosu od 25 miliona evra. Uprkos poteškoćama sa kojima se ekonomija i dalje suočava, nastavljamo da zapošljavamo talente, tako da je na kraju marta 2010. broj zaposlenih u našoj Banci iznosio 926.“

Kreditni portfolio UniCredit Banke je na kraju marta 2010. godine dostigao 90,76 milijardi dinara, zabeleživši rast od 55% u odnosu na isti period prethodne godine, a depoziti Banke su uvećani do iznosa od 85,82 milijarde dinara. Ukupan broj klijenata UniCredit Banke, na kraju prvog kvartala 2010. dostigao je brojku od 169.211, što je 17,73% više u odnosu na kraj marta 2009. godine.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA