SRBIJI POTREBAN RAST ZASNOVAN NA IZVOZU

Globalna ekonomija se opravlja ali Srbija neće imati koristi ukoliko ne poveća izvozne ptencijale, ocenio je stalni predstavnik MMF-a, gospodin Bogdan Lissovolik, na današnjem sastanku sa privrednicima i bankarima, održanom u Privrednoj Komori Beograda, na temu “Srpska privreda godinu dana kasnije – viđenje i preporuke MMF za 2011.“ detaljnije

Polazeći od  velikog interesovanja u prošlogodišnjem susretu, Privredna komora Beograda je, na inicijativu Odbora Udruženja finansijskih organizacija, organizovala ponovni susret privrednika i bankara sa gospodinom Bogdanom Lissovolikom, stalnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji. U izuzetno zanimljivom  izlaganju  i u direktnom dijalogu sa predstavnivima finansijskog i realnog sektora, u prisustvu brojnih medija, stalni predstavnik  MMF-a je istakao da je bankarski sektor Srbije zdrav ali da strukturne reforme realnog sektora nisu završene. Srpska privreda neće imati koristi od evidentnog opravka svetske ekonomije, doduše, nešto sporijeg u eurozoni, kao druge zemlje sa većim izvoznim potencijalom, stoga je neophodan rast  bruto domaćeg proizvoda baziran na izvozu koji će biti održiv. Za postizanje rasta neophodno je oživeti privatizaciju, ojačati infrastrukturu, razvijati klastere i odgovarajuće institucije koje će se baviti razvojem konkurencije i permanentno poboljšavati uslove poslovanja. Takođe, potrebno je podsticati štednju na kojoj bi se bazirale domaće investicije, i uopšte jačati poverenje u dinar. Postignuta inflacija od 4,2% predstavlja „zlatnu“ priliku za dinar i prema, njegovoj oceni, inflacija bi se trebala usidriti na nivio od 4-5 procenata, što bi pozitivnio uticalo na smanjnje inflatornih očekivanja. U narednom periodu, potrebno je poboljšanje u delu fiskalne politike, i u tom delu očekuje se brzo usvajanje zakona o fiskalnj odgovornosti, kao i set drugih zakona koji će unaprediti procedure naplate potraživanja i bankrotstva. U očekivanju predstojeće pete revizije stand by aranžmana, stalni predstavnik MMF-a  je izrazio optimistički stav, istakavši da je veoma zadovoljan postignutim kvalitetom odnosa sa Vladom RS, kao i da će fleksibilnost sa obe strane, svakako doprineti rešenjima baziranim na ekonomskoj logici.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA