DEJAN ŠOŠKIĆ NOVI GUVERNER NBS

Skupština Srbije izabrala je Dejana Šoškića za novog guvernera Narodne banke Srbije na mandat od šest godina. Za izbor Šoškića glasalo je svih 129 prisutnih poslanika. Dejana Šoškića je na tu funkciju predložio predsednik Srbije Boris Tadić. Novoizabrani guverner i premijer Mirko Cvetković saglasili su se da će Vlada i Narodna banka Srbije nastaviće da sprovode utvrđenu ekonomsku politiku zemlje u cilju očuvanja makroekonomske i finansijske stabilnosti. Na sastanku u Vladi Srbije, Cvetković i Šoškić su zaključili da će uz očuvanje pune samostalnosti NBS, i ubuduće Vlada i centralna banka koordinirati sve aktivnosti kada je reč o kreiranju i sprovođenju monetarne i fiskalne politike.

Karijera Dejana Šoškića

Predloženi novi guverner Šoškić je rođen u Beogradu 1967. godine. Ekspert je za finansijska tržišta. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao je 1989. godine, magistrirao 1993. i doktorirao 1999. predmete Finansijska tržišta i institucije, Finansijski menadžment i Međunarodni biznis i ekonomija predavao je na Univerzitetu Nebraska u SAD, a bio je gostujući predavač i na američkim univerzitetima Nju Hejven, Roud Ajlend i Berkli. Na specijalizaciji iz oblasti finansijskih tržišta na univerzitetima u SAD bio je tri puta (1994, 1998. i 2002. godine) i u Centralnoj banci Švajcarske (2001). Bio je Fulbrajtov stipendista. Član je Predsedništva Naučnog društva ekonomista. Bio je specijalni savetnik za finansijska tržišta u Narodnoj banci Jugoslavije (2000-2002), savetnik za ekonomsku politiku u Savetodavnom centru za ekonomska i pravna pitanja Evropske unije (2002-2003) i član Saveta NBS (2003-2004). Autor je knjige "Hartije od vrednosti: Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi" i koautor knjiga "Finansijska tržišta i institucije", "Ekonomska statistika" i "Berzanski pojmovnik". Objavio je više od 40 članaka i referata iz oblasti finansijskih tržišta i institucija i tranzicije u Srbiji.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA