REFERENTNA KAMATNA STOPA POVEĆANA NA 8,5 ODSTO

 

Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na današnjoj sednici razmatrao aktuelna ekonomska kretanja i odlučio da referentnu kamatnu stopu poveća za 0,5 procentnih poena, tako da ona od danas iznosi 8,5 odsto. Povećavajući stepen restriktivnosti monetarne politike, Izvršni odbor je imao u vidu da su neki od rizika vezanih za uticaj lošije poljoprivredne sezone na rast cena hrane na domaćem i međunarodnom tržištu, kao i rast premije rizika na uvozne cene, koje smo naznačili u majskom Izveštaju o inflaciji, u međuvremenu realizovani. Ocenjeno je da će međugodišnja inflacija u julu biti oko 5%, što je iznad naših očekivanja iz majskog Izveštaja o inflaciji.

Pad cena poljoprivrednih proizvoda u junu i julu bio je znatno manji nego što je sezonski uobičajeno. Pored toga, treba očekivati  da  će rast cena primarnih poljoprivrednih proizvoda (pre svega pšenice i kukuruza) vršiti pritisak na cene mnogih industrijsko-prehrambenih proizvoda. Rast premije rizika, izazvan krizom javnog duga u nekim članicama evrozone, uticao je na dalje slabljenje dinara i pored povoljnih makroekonomskih pokazatelja o ostvarenom i očekivanom rastu i platnobilansnom deficitu. Slabljenje dinara za posledicu ima povećanje uvoznih cena, koje je do sada imalo skroman uticaj na inflaciju zbog niske agregatne tražnje.

Agregatna tražnja i dalje deluje dezinflatorno. Međutim, dinamika ekonomskog oporavka ukazuje da će ovaj dezinflatorni uticaj verovatno da slabi, posebno imajući u vidu najavljeno, za april naredne godine,  odmrzavanje zarada u javnom sektoru i penzija. Uzimajući sve prethodno u obzir, Izvršni odbor Narodne banke Srbije je procenio da je povećanje referentne kamatne stope za 0,5 procentnih poena potrebno kako bi se ostvarili srednjoročni ciljevi u pogledu inflacije (4,5±1,5% za kraj 2011. i 4±1,5% za kraj 2012. godine).

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA