RASTE KAŠNJENJE U OTPLATI MINUSA

U prvoj polovini ove godine broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca povećan je za 22,1 odsto, sa 185.029 na 225.938. Kako su pokazali podaci Udruženja banaka Srbije, broj tekućih računa sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca povećan je tokom juna za 6,7 odsto, sa 211.814 na 225.938

Iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima blago je povećan tokom juna - za 1,1 odsto, sa 31,24 milijardi dinara na 31,59 milijardi dinara. U prvih šest meseci iznos dozvoljenog minusa po tekućim računima smanjen je za 3,6 odsto, sa 32,78 milijardi na 31,59 milijardi dinara. Broj tekućih računa građana tokom juna povećan je za 0,7 odsto, na 6,31 milion, dok je broj korisnika tekućih računa povećan za 0,4 odsto, na 4,24 miliona.

Broj kreditnih kartica sa kašnjenjem u otplati većim od dva meseca tokom juna povećan je za 0,3 odsto, sa 67.290 na 67.498, dok je tokom prvih šest meseci porastao za 11,3 odsto. Na kraju juna iznos odobrenog limita po kreditnim karticama bio je 75,96 milijardi dinara, a u korišćenju je bilo 51,7 odsto tog iznosa, odnosno 39,26 milijardi dinara. Broj kreditnih kartica smanjen je tokom juna za 0,5 odsto, sa 1,044 miliona na 1,039 miliona, dok je od početka godine smanjen za 9,2 odsto.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA