U NARODNOJ BANCI SRBIJE PREDSTAVLJEN IZVEŠTAJ O INFLACIJI

Inflacija je u drugom tromesečju bila 2,5%, u junu je iznosila 4,2%, a prognoze Narodne banke Srbije su da će julska ukupna inflacija biti 5%. Inflatorna očekivanja su počela da rastu polovinom jula, pod uticajem poljoprivrednog šoka i najnižeg pada cena poljoprivrednih proizvoda u junu i julu u poslednjih pet godina, zbog čega je NBS, uprkos inflaciji nižoj od projektovane u prvoj polovini ove godine i znacima smirivanja kursa registrovanim ovih dana u čitavom regionu, već bila prinudjena da poveća referentnu kamatnu stopu.
NBS očekuje da će se ova godina završiti sa inflacijom u granicama ciljanog koridora i blagim rastom BDP od 1,5%, pošto je evidentan oporavak ekonomske aktivonosti i u drugom tromesečju međugodinji rast DBP je 1,8% i 0,9% u odnosu na prvi ovogodišnji kvartal. Pretpostavlja se da će se ragulisane cene u 2010. godini kretati na nivou 11%, što je nešto iznad prvobitno planiranih sedam plus minus 2%, kao i da se u trećem kvartalu očekuje rast cena od 0,5%.
Inflacija je u drugom tromesečju bila 2,5% i nešto je viša nego u prvom tromesečju, ali je niža od ciljane, u junu je inosila 4,2%, a prognoze centralne bake su da će julska ukupna inflacija biti 5%, bazna inflacija 0,4% i međugodišnja (inflacija) na početku trećeg tromesečja se vraća u ciljane okvire. Centralna banka je od početka godine prodala ukupno 1,755 milijardi evra da bi ublažila prekomernu dnevu oscilaciju kursa i podstakla promet na deviznom tržištu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA