NA LISTI KONKURENTNOSTI SRBIJA PALA ZA TRI MESTA


Prema  Globalnom izveštaju o konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Srbija se spustila za tri mesta na listi 139 zemalja svrstanih prema konkurentnosti i sada je na 96. mestu, sa indeksom 3,84. Forum konkurentnost prati 12 faktora, uključujući rad institucija, infrastrukturu, makroekonomsko okruženje, efikasnost tržišta, tržište rada, razvoj finansijskog tržišta, veličinu tržišta. Od zemalja iz okruženja, Slovenija je na 45. mestu, Crna Gora na 49, Hrvatska na 77, Makedonija 79,  Albanija na 88. a Bosna i Hercegovina 102. mestu.

Listu predvodi Švajcarska, kao i pre godinu dana, sa indeksom konkurentnosti 5,63. Na drugom i trećem mestu su Švedska i Singapur koji su u poslednjih godinu dana zamenili pozicije na listi. SAD su pale na četvrto sa drugog mesta, Nemačka je peta a Japan šesti. Slede Finska, Holandija, Danska i Kanada. Na začelju liste je Čad sa indeksom konkurentnosti 2,73 a tik iznad su Angola i Burundi na 138. odnosno 137 mestu. Izveštaj se radi na bazi dostupnih podataka i rezultata anketiranja direktora kompanija. Ove godine ispitano je ukupno 13.500 direktora vodećih kompanija iz 139 zemalja.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA