NACRT ZAKONA OD ZAŠTITI POTROŠAĆA IZAZVAO BURNA REAGOVANJA

Udruženje banaka Srbije saopštilo je da inicijativa Narodne banke Srbije da se iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača izuzme deo koji reguliše finansijske usluge, odnosno potrošačke kredite predstavlja veliko i neprijatno iznenađenje za bankarski sektor. Takođe, nezadovoljne su i asocijacije potrošača, a Goran Papović, predsednik Nacionalne asocijacije potrošača, kaže da će se obratiti i poslanicima kako bi nacrt bio vraćen na doradu. Na zahtev Narodne banke Srbije, iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača povučena je direktiva o potrošačkim kreditima, odnosno finansijskim uslugama. To znači da će banke i dalje moći jednostrano da menjaju uslove iz ugovora i da eventualne promene kamata neće morati unapred da dogovaraju sa klijentima, kako je to donedavno bilo najavljivano iz Ministarstva trgovine i usluga.

„Nekorektno je prema bankama i klijentima banaka da budu izuzeti u nacrtu zakona bez jasnog i argumentovanog obrazloženja. Takav potez NBS daje osnova da se u javnosti špekuliše raznim motivima, što bankama nanosi veliku štetu“, navedeno je u saopštenju. Udruženje banaka je istaklo da bankarski sektor nije ni na koji način uticao, niti je doprineo tome da se iz nacrta zakona izuzme deo koji se odnosi na potrošačke kredite. Postojeća praksa, bez čvrste i precizne zakonske regulative o pravima potrošača, dovodila je do pojedinačnih prigovora na rad banaka, što je nepovoljno uticalo na ugled čitave bankarske industrije. „Stoga su banke vitalno zainteresovane za donošenje zakona u što kraćem roku kako bi se tačno utvrdila pravila po kojima bi radile, a na taj način bi i prava potrošača bila bolje zaštićena“, saopštilo je Udruženje banaka Srbije.

Goran Papović iz Nacionalne asocijacije potrošača Srbije kaže da je to šamar potrošačima i da je pitanje šta je još izbačeno iz nacrta tog zakona. Taj nacrt niko nije video, ni organizacije potrošača, ni članovi Privredne komore Srbije ni javnost. Mi smo već istupili iz saveta za zaštitu potrošača jer je ovo sramno i poražavajuće. Obratićemo se i Evropskoj komisiji, Kancelariji za evropske integracije i poslanicima da zakon vrate na doradu - navodi Papović.

S druge strane, u Narodnoj banci Srbije kažu da su pokrenuli razgovore sa Ministarstvom trgovine i usluga o potrebi da se iz nacrta Zakona o zaštiti potrošača, kao opšteg zakona, izuzme deo koji se odnosi na finansijske usluge, odnosno potrošačke kredite i da se on reguliše posebnom regulativom. „S tim u vezi, skrećemo pažnju da je NBS dala predlog da predmet zakona ostane potrošački kredit u smislu novog zakona, koji podrazumeva zajam trgovca za kupovinu robe i usluga i pružanje usluga, odnosno kupovinu sa obročnim otplatama cene ili odloženim plaćanjem“, objašnjavaju u NBS. Kako kažu u centralnoj banci, imali su u vidu specifičnosti kredita i drugih finansijskih usluga, potrebu da se pitanje zaštite korisnika finansijskih usluga reguliše na sveobuhvatan i sistematičan način, kao i potrebu da se sa regulatornim okvirom usklade određene definicije i nadležnosti, te da se zbog mogućeg preklapanja i sukoba nadležnosti jasno razdvoje nadležnosti institucija koje se bave ovim pitanjima. „Dakle, namera NBS je da se donese čvrsta i precizna regulativa koja će omogućiti bolju zaštitu korisnika finansijskih usluga i da se u istom cilju preciziraju nadležnosti u njenom sprovođenju“, kažu u NBS.

Raste broj prigovora
Za prvih sedam meseci ove godine Centru za korisnike finansijskih usluga pri Narodnoj banci Srbije pristiglo je ukupno 607 prigovora, od kojih se 80 odsto odnosi na rad banaka. Na račun banaka u NBS je pristiglo 485 prigovora, što je 13 odsto više u odnosu na isti period lane. Od toga, 43 odsto prigovora se odnosi na kredite, 22 odsto na tekuće račune, a 14 odsto na platne kartice. 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA