VLADA UZIMA ZAJAM OD 250 MIL. EVRA ZA BUDŽET

Vlada Srbije odobrila je komercijalni zajam od četvrt milijardi evra od poslovnih banaka za finansiranje budžetskog deficita i dugova. Ukoliko srpski parlament usvoji vladin Predlog zakona, država će se za popunjavanje deficita budžeta i vraćanje dugova zadužiti po kamati većoj od pet odsto.

Rok otplate kredita je pet godina, u što je uključen i poček od 12 meseci, objavljeno je na internet sajtu Vlade. Ako Skupština usvoji zakon, Srbija će se zadužiti kod KBC Banke, Nove Kreditne banke Maribor, Eurobanke EFG, Vojvođanske, Hipo Alpe Adria i Erste banke, i banaka koje su dale zajedničku ponudu: Inteza, Unikredit, Rajfajzen i Sosijete ženeral, u 25 partija po 10 miliona evra. Kamatne stope nisu iste za sve banke, pa je, na referentnu kamatnu stopu (EURIBOR), dodatna marža KBC banke 4,25 odsto, Nove Kreditne banke Maribor pet odsto, Eurobank EFG 5,2 odsto, Vojvođanske 5,25 odsto, Hipo Alpe Adria i Erste banke 5,3 odsto, koliko je i kod banaka koje su dale zajedničku ponudu.

Predviđeno je da se od KBC banke i Nove kreditne banke Maribor uzme po jedna kreditna partija od po 10 miliona evra, od Eurobanke EFG, Vojvođanske i Hipo banke po dva kredita od po 20 miliona evra, a od Erste banke 30 miliona evra, u tri kredita po 10 miliona. Od Inteze, Unikredit, Rajfajzen i Sosijete ženeral banke, koje su dale zajedničku ponudu, država Srbija planira da uzme kredit od 140 miliona evra, u 14 partija po 10 miliona. Troškovi obrade kredita su 0,5 odsto iznosa, a otplaćivaće se polugodišnje.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA