SEMINAR IZ OBLASTI DEVIZNOG POSLOVANJA

U organizaciji Centra za poslovno obrazovanje i unapređenje kvaliteta i Udruženja finansijskih organizacija, dana 20. maja 2011. godine u  Privrednoj komori Beograda održan je jednodnevni instruktivni seminar iz oblasti deviznog poslovanja na temu:

PLATNI PROMET  I INSTRUMENTI PLATNOG PROMETA SA  SA INOSTRANSTVOM

Seminaru su prisustvovali predstavnici malih i srednjih preduzeća, i bankarskog sektora, a realizator programa je bila Milica Kapetanović, dugogodišnji bankarski službenik, ekspert za devizno poslovanje sa međunarodnom reputacijom i doskorašnji rukovodilac sektora za devizno poslovanje u NBG-Vojvođanskoj banci a.d. U interaktivnom radu, učesnici su se upoznali sa opštim pojmovima i  karakteristikama platnog prometa sa inostranstvom kao i rizicima i karakteristikama instrumenata međunarodnog plaćanja. Učesnicima su dodeljena Uverenja o pohađanju seminara.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA