HEDŽING – ZAŠTITA PREDUZEĆA OD VOLATILNOG TRŽIŠTA

HedzingPrivredna komora Beograda u saradnji sa PS Invest a.d. planira niz besplatnih seminara na temu ’’Relani hedžing – zaštita od promene valutnih kurseva i cena sirovina’’. Pored aktivnosti umerenih na edukaciju u razgovoru predsednika Privredne komore Beograda, dr Milana Jankovića i direktora PS Investa, Đure Bajića dogovarane su i druge aktivnosti i usluge koje će Komora od jeseni pružati svojim članovima. Kroz niz planiranih seminara Udruženje finansijskih organizacija i Udruženje Trgovine Privredne komore Beograda će omogućiti svojim članovima da se upoznaju sa mogućnostima i prednostima koje pruža Realni hedžing.

Namera seminara je da se finansijski rukovodioci privrednih društava dodatno informišu o prednostima koje Hedžing od valutnog rizika ili rizika skoka cena sirovina, može imati za poslovanje firme. Pravilnim hedžingom firme mogu sa sigurnošću planirati svoje poslovanje na duži period i dostizati planirane ciljeve. Kroz praktične primere polaznici seminara će se upoznati sa finansijskim derivatima kojima firme mogu trgovati i u napred odrediti devizni kurs ili cenu sirovine za dati trenutak u budućnosti.

 

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA