PENZIJE KOČE DOGOVOR SA MMF

Prema podacima Vlade Srbije ukoliko se narednih dana ne postigne dogovor u kom pravcu će ići penzione reforme u Srbiji, i ova revizija aranžmana sa MMF mogla bi da bude dovedena u pitanje. Ohrabrujuće je to što su Međunarodni monetarni fond i Vlada Srbije postigli načelni dogovor o budžetu za 2010. godinu. Budžetski deficit za narednu godinu iznosiće 4 odsto bruto domaćeg proizvoda, a plate u javnom sektoru i penzije ostaju zamrznute. Biće smanjen i broj zaposlenih u državnoj administraciji, a PDV se neće menjati.

Jedan od učesnika u pregovorima istakao je da je Penzioni fond prihvatio da se ne povećava granica za odlazak žena u penziju. Međutim, oni insistiraju da se pooštre uslovi prevremenog penzionisanja, kao i da ne postoji širokogrudost kod beneficiranog radnog staža. Zapravo, da se on ograniči na zaposlene koji to zbog svoje profesije i zaslužuju. Ukoliko se i o tome postigne dogovor, Srbija će imati i memorandum o budžetu i ekonomskoj politici, a bez koga ne može da se prođe revizija. Ono što je izvesno jeste da će aranžman sa MMF biti produžen do oktobra 2011. godine, ali je ostalo da se odrede uslovi povlačenja 700 miliona evra umesto 1,3 milijarde evra. Istaknuto je da nije sporna 2010. godina, već 2011. i 2012. kada će morati da se još više smanji budžetski deficit, javna potrošnja, a zadrže kapitalne investicije. Tokom iduće godine penzije će biti zamrznute, ali očekuje nas njihovo odmrzavanje i postavlja se pitanje da li će se rast penzija usklađivati prema troškovima života ili će se uvesti neke promene koje bi olakšale poziciju države prema Penzionom fondu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA