GRAĐANI U BANKE U DVA DANA POLOŽILI 2,5 PUTA VIŠE NOVCA NEGO 2007. GODINE


Za prva dva dana Nedelje štednje građani su, prema nezvaničnim informacijama, položili u banke čak 2,5 puta više nego 2007. godine. Karakteristika ovogodišnje Nedelje štednje je to što banke nude potpuno nove proizvode, ali i kamate koje su među najvišima u Evropi, mahom za štednju u evrima. Tako, pojedine banke stimulativne kamatne stope nude do 6. novembra, neke nedelju dana duže, a pojedine i do kraja novembra.

Treba imati u vidu da su u ranijim godinama često produžavani ovi rokovi, što se može očekivati i u ovoj godini. Vidljivo je manja borba između poslovnih banaka povodom visine kamatne stope. Bitno je napomenuti da samo oročenja na godinu, dve ili tri obezbeđuju mogućnost da se ista sredstva oroče ponovo po stimulativnim kamatnim stopama u budućim nedeljama štednje. Razlog tome je što oročenja na kraće periode dospevaju u mesecima kada banke ne nude stimulativne kamatne stope. U odnosu na ranije nedelje štednje, ovogodišnja novina je to što nekoliko banaka nudi takozvano oročenje kamate isplaćene unapred. S ciljem da maksimalno iskoriste uredbu kojom je privremeno ukinut porez na deviznu štednju, pojedine banke nude mogućnost da sredstva po stimulativnim kamatama građani oroče do 31. decembra. Na taj način se može ostvariti veći prinos na uložena sredstva jer se ne plaća porez na ostvarenu kamatu. Država se pak obavezala da garantuje bankarske depozite do visine od 50.000 evra po ulogu.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA