PRECIZNIJI USLOVI BANKARSKIH USLUGA  


Od ove nedelje banke su u obavezi da klijentima prilikom odobravanja kredita, kartica, otvaranja tekućih računa predoče sve uslove i precizno odrede troškove. Kada građanin želi da uzme kredit, karticu ili da uloži štednju, bankar je obavezan da ponudi ugovor u kome su odredbe jasne, nedvosmislene i razumljive, kao i u kojim slučajevima se mogu izmeniti, na koji način i pod kojim uslovima.Banke više ne mogu da pokazuju samo nominalnu, već su dužne da klijentu predoče efektivnu kamatnu stopu, u koju ulaze svi prateći troškovi. Takođe, treba da prikažu da li je kamata fiksna, ili promenjiva, u kom periodu se menja i zbog čega. Prema odluci NBS, bankari više ne mogu da tokom otplate kredita menjaju kamatu, navodeći kao razlog finansijsku krizu, ili da je to u skladu sa „poslovnom politikom“. U obavezi su da klijenta 15 dana pre promene obaveste i upoznaju sa preciznim razlozima, kao i da zatraže saglasnost.
Ukoliko građanin ne želi da prihvati izmenu svojih obaveza, banka mora da mu da rok od mesec dana za poništenje ugovora. Takođe, banke su u obavezi da prilikom menjanja kamate zbog promene referentne kamate naznače: njenu visinu, period na koji će se menjati, kao i koliko iznosi njihova marža.

Ukoliko je zajam vezan za  stranu valutu, u  ugovoru mora  da  se  naznači  po kom kursu se obračunava rata. Kada  građani  polažu štednju, banke su  obavezne  da u ugovoru  istaknu vrstu kamate, pod kojim uslovima se menja, kao i da li klijent ima  dodatnih troškova, koji su i koliko koštaju.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA