DINAR STABILAN, INFLACIJA POD KONTROLOM

Dan posle uspešno okončane revizije programa sa MMF, Monetarni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu, baznu kamatnu stopu snizi sa 11 na 10 odsto. Osim dogovora sa fondom, na olabavljivanje monetarne politike centralne banke uticala je i niža inflacija od očekivane i stabilnost deviznog kursa. Prema rečima guvernera Radovana Jelašića, nema znatnijih pritisaka na kurs dinara. Prošlog meseca u odnosu na septembar vrednost dinara u proseku je ostala nepromenjena. Devizna likvidnost banaka je i dalje dobra zahvaljujući zaduživanju banaka u inostranstvu, visokom otkupu deviza, kao i nastavku rasta devizne štednje građana.

Komentarišući nastavak aranžmana sa MMF, guverner je istakao da će on doprineti daljem padu premije rizika zemlje, a to će imati uticaja i na smanjenje bankarskih marži. Dogovor sa MMF bazira se na tri broja. Smanjenje udela za izdatke za penzije sa sadašnjih 13 odsto na 10 odsto BDP do 2015. godine. Zatim, smanjenje udela za izdatke za zarade sa 10 odsto, koliko je sada, na oko osam odsto BDP do 2015. godine. Budžetski deficit će iznositi 4 odsto BDP u 2010. godini, to jest oko 130 milijardi dinara. Pad bruto domaćeg proizvoda u 2009. godini biće 2,8 odsto, što je manje od prethodne projekcije pada od 3 odsto. Posle više od godinu dana, u trećem kvartalu ove godine očekuje se rast BDP od 4,1 odsto, u poređenju sa drugim kvartalom, a od avgusta industrijska proizvodnja ima usporeniji pad.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA