REALIZOVANO 44.650 SUBVENCIONISANIH KREDITA

Prema poslednjim podacima Ministarstva ekonomije, do sada je privredi i građanima plasirano oko 960 miliona evra subvencionisanih kredita, a broj tih kredita dostigao je 44.650. Preduzećima je plasirano 9.065 kredita za likvidnost u ukupnom iznosu od oko 774 miliona evra, a primljeno je 11.543 zahteva. Sledeći po vrednosti su subvencionisani krediti za kupovinu automobila za koje je primljeno nešto preko 14.000 zahteva, a realizovano je 10.508 kredita u vrednosti od oko 72 miliona evra. Preduzeća su za investicione kredite podnela 54 zahteva, a realizovano je 11 takvih kredita u iznosu od oko 2,2 miliona evra.

Od 1.858 primljenih zahteva za kredite za kupovinu traktora, realizovano je 1.414 u vrednosti od 11,3 miliona evra, dok je od 20 zahteva za turističke kredite realizovano 18 u vrednosti od 10.900 evra. Za ostale potrošačke kredite primljeno je 30.603 kredita, a realizovano 23.154 u vrednosti od 45,7 miliona evra. Što se tiče dinarskih kredita za likvidnost, primljeno je 596 zahteva, a realizovano 480 u vrednosti od 53,8 miliona evra. U vrhu po broju realizovanih zahteva za subvencionisane kredite su Banka Inteza, Komercijalna banka, Unikredit banka, Societe General, ProCredit i Hypo-alpe-adria banka. Kako su najavili predstavnici Vlade Srbije, program subvencionisanih kredita biće nastavljen i u narednoj godini.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA