IZ EVROPSKE INVESTICIONE BANKE STIŽE 250 MILIONA EVRA         


Srpski preduzetnici uskoro mogu računati na 250 miliona evra namenjenih kreditiranju malih i srednjih preduzeća koji je Vlada Srbije još u maju dobila od Evropske investicione banke. K
omplikovana procedura odobravanja sredstava iz EIB je pri kraju. Prema rečima Slađane Prijić Sladić iz NBS, ugovor o kreditiranju između EIB i NBS ratifikovan je u srpskom parlamentu 31. avgusta. U skladu s procedurom iz odredaba ugovora on je stupio na snagu 8. oktobra. Posle toga je NBS poslala EBI nacrte svakog pojedinačnog ugovora između privrednika i poslovnih banaka u Srbiji. Saglasnost EIB na tekstove ugovora pribavljena je 3. novembra, čime su se stekli uslovi za potpisivanje ugovora između NBS i poslovnih banaka. Kada to bude obavljeno, zatražiće se sredstva iz kredita EIB.


Od kolike je važnosti za privrednike ova kreditna linija, najbolje pokazuje primer kikindskog „Baninija“ koji planira da u novim pogonima uposli još 150 radnika. Prema rečima Radeta Stanića, direktora „Baninija“, zbog spore procedure u pristizanju para od EIB, bio je prinuđen da uzme komercijalne kredite zbog čega je izgubljeno oko milion evra. Uslovi za kredite od EIB su više nego povoljni: kamata neće prelaziti 5 odsto, grejs period od nekoliko godina, rok otplate do 12 godina, a minimalni iznos je 20.000 evra. Poslovne banke u Srbiji koje posreduju u dodeli sredstava iz kredita EIB su: Unikredit banka, ERSTE banka, OTP banka, Čačanska banka, Komercijalna banka, Privredna banka Beograd, Rajfajzen banka i Euro banka EFG.

Udruženje finansijskih organizacija

FINANSIJSKE INSTITUCIJE

INFORMACIJE

STATISTIKA