PRENOSIVOST GRAĐEVINSKE DOZVOLE


Novim Zakonom o planiranju i izgradnji uvodi se i mogućnost prenosivosti građevinske dozvole kako bi se započeti objekti i završili. Većina investitora nezadovoljna je na koji je način novim zakonom o planiranju i izgradnji rešeno pitanje vlasništva nad zemljištem. Oni koji su uglavnom kupovali preduzeća sa gubicima, smatraju da su ih već pretplatili i zato ne pristaju na tržišnu cenu zemljišta. Nebojša Janjić, državni sekretar u Ministarstvu prostornog planiranja,  kaže da u slučaju da je neko kupio fabriku i srušio je, onda bi sigurno izgubio pravo korišćenja na tom građevinskom zemljištu”. Zakupci zemljišta na 99 godina neće biti u obavezi da ga kupuju, već će i dalje plaćati rentu državi.

Upravo zbog nerešenih imovinsko-pravnih odnosa ne izdaju se ni građevinske dozvole, pa su mnogi projekti zaustavljeni. Zato je bitno da se urade i podzakonska akta, tako da Zakon skrati procedure i rokove i da bude efikasan. Novina je da u buduće opštinski urbanisti neće moći da po sopstvenom nahođenju odrede šta može da se gradi na određenoj parceli, već će ona biti strogo definisana u prostornom planu Srbije. To će jasno pisati u planskim dokumentima, ali i norme moraju biti precizne.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info