PREUREĐENJE BULEVARA KRALJA ALEKSANDRA

Počelo je kompletno preuređenje Bulevara kralja Aleksandra koje obuhvata izgradnju novog toplovoda, kanalizacionih i vodovodnih instalacija, a tramvajska pruga i kontaktna mreža biće izmešteni na središnji deo ulice, postavljanje nove ulične rasvete. Odustalo se od asfaltiranja dve dodatne trake za privremeno zaustavljanje vozila, sa obe strane Bulevara, gde god je to moguće, biće izgrađene niše za parkiranje. Potez od Vukovog spomenika do Cvetkove pijace za šest meseci dobiće potpuno novo lice, a po završetku obnove saobraćaj će biti uspostavljen na bitno drugačije raspoređene trake i tramvajske šine. Iako je urbanističlim planom predviđeno da Bulevarom prolazi takozvani laki metro, na središnji deo ulice biće izmeštene regularne tramvajske šine širine jedan metar. Ako Beograd u budućnosti i bude dobio novi kolosečni sistem, u Bulevaru će on biti adaptiran izgradnjom „treće” šine za kolosek od 1,4 metara. Izmeštanjem tramvaja u baštice na sredini ulice fizički će se odvojiti pravci u Bulevaru, a na taj način biće izbegnuto ukrštanje travajskog i automobilskog saobraćaja,kao što je to sada slučaj kod Vukovog spomenika.

Pripremne radove obavljaju radnici nekoliko komunalnih preduzeća. Već je počelo odnošenje trafika sa Bulevara, a prvih nekoliko dana radova rezervisano je za geodetska merenja i uklanjanje stubića. U početku će se raditi na tramvajskim šinama, u tramvajskim bašticama i na trotoaru tako da neće biti zauzimanja saobraćajnih traka. Građani će na vreme biti obavešteni kada se radovi izmeste na kolovoz, što će zahtevati i izmene u režimu saobraćaja. Deo Bulevara kralja Aleksandra, koji je predviđen za rekonstrukciju, biće podeljen na četiri „radne” deonice: od Vuka do Čučuk Stanine ulice (620 metara), od Čučuk Stanine do Pop Stojanove (610 metara), od Pop Stojanove do Stanislava Sremčevića (790 metara) i od Stanislava Sremčevića do Gospodara Vučića (454 metra). Gradska Agencije za investicije izričito je uslovila da se radovi obavljaju istovremeno na svim deonicama.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info