REKONSTRUKCIJA PIONIRSKOG PARKA
     

Pionirski park bi do kraja ove godine trebalo da dobije novo ruho. Projekat rekonstrukcije i sanacije ove zelene oaze, smeštene u samom centru grada, uradio je Šumarski fakultet, a investitor radova biće Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, a JKP Zelenilo Beograd rebalo bi u maju da počne sa radovima. Predviđena je kompletna rekonstrukcija parka, pešačkih staza, hidrantske mreže, javne rasvete, dečjeg igrališta i revitalizacija zelenila. S obzirom na to da je Pionirski park uvršćen u zaštićena prirodna dobra, oko rekonstrukcije bila je potrebna saglasnost i Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada i Zavoda za zaštitu prirode Srbije, što je i dobijeno.

U Sekretarijatu za komunalne i stambene poslove kažu da ovom rekonstrukcijom neće biti obuhvaćena cela površina parka, koja iznosi oko tri hektara, već samo zelena površina između Andrićevog venca, Ulice kneza Miloša, Bulevara kralja Aleksandra i partera ispred Skupštine grada. Nakon rekonstrukcije parka, staze će biti popločane kamenim pločama, stare klupe zameniće nove, spomenici će biti revitalizovani, fontana i česme sanirane, dečje igralište dobiće nove rekvizite koji će biti postavljeni na savremenoj gumenoj podlozi. U centralnom delu, blizu fontane biće postavljen muzički paviljon sa metalnom konstrukcijom, gde će moći da se održavaju koncerti.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info