LEGALIZACIJA

Od usvajanja Zakona o planiranju i izgradnji (11. septembra 2009. godine), na teritoriji Beograda podneto je oko 25.000 zahteva za legalizaciju.  S obzirom da je broj predatih zahteva mnogo manji od broja nelagalnih objekata, te se "navala" tek očekuje. Poslednji rok za predaju zahteva je 11. mart. Produženja roka za podnošenje zahteva za legalizaciju neće biti, a svi koji do tog datuma svoje zahteve ne predaju moraće da plate višestruko veći porez na imovinu, a neki objekti mogu biti i srušeni.


POTREBNA DOKUMENTA
:

Stambeni objekti do 100 kvadrata
 - dokaz o pravu svojine
 - fotografije objekta
 - tehnički izveštaj o stanju objekta sa geodetskim snimkom nadministrativna taksa

Stambeni objekti sa više stanova, poslovni i proizvodni objekti 
 - dokaz o pravu svojine nfotografije objekta
 - zapisnik o veštačenju za upotrebu objekta sa geodetskim snimkom nadministrativna taksa

Pomoćni objekti
 - dokaz o pravu svojine nfotografije objekta nadministrativna taksa

Objekti građeni pre 11. septembra, koji su odstupili od odobrenja za gradnju

 - dokaz o pravu svojine nadministrativna taksa

Napomena:
  - Za objekte do 800 m2 zahtev se na podnosi u opštinama na čijoj teritoriji se nalazi bespravno izgrađen objekat 
  - Za objekte preko 800 m2 zahtev se podnosi u Sekretarijata za legalizaciju u Ulici 27. marta 43-45


TELEFONI ZA INFORMACIJE

Stari grad / 322-22-09 (8-15.30)
Vračar / 308-14-03 (8.30-16)
Zemun / 377-85-27, 377-85-24 (8-16)
Novi Beograd / 311-50-07 (8-16)
Rakovica / 305-17-00 (8-16)
Čukarica / 305-24-53 (8-16)
Voždovac / 245-82-58 (8-16)
Savski venac / 206-18-12 (8-16)
Zvezdara / 340-57-41 (8-16)
Palilula / 323-62-21 lok. 220 (8-16)
Barajevo / 830-13-82 (8-16)
Grocka / 850-04-13 lok. 307 (7.30-16.30)
Lazarevac / 812-06-86 (8-15)
Mladenovac / 823-12-60 lok. 131 (8-16)
Obrenovac / 872-64-75 (8-16)
Sopot / 825-12-93 (7-15)

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info