6. SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI

U Privrednoj komori Beograda 18.02.2010. godine, održana je sednica Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti Komore Beograda, sa početkom u 12.00 časova. Članovi Odbora su upoznati da je za 19. februar 2010. godine, zakazan sastanak predstavnika Skupštine grada i građevinskih firmi i investitora, sa temom: „Unapređenje odnosa gradske uprave i građevinara i pronalaženja načina za efikasniju saradnju“.

 

U okviru aktivnosti Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti, u narednom periodu, najavljen je sastanak sa Dejanom Vasovićem, gradskim arhitektom. Saradnja i partnerstvo javnog i privatnog sektora u narednom periodu biće jedna od teme kojom će se baviti Odbor Udruženja. U tom cilju biće organizovan sastanak, na kome bi trebalo da budu prezentirani projekti i razmotrene mogućnosti saradnje JKP „Parking servis“ i građevinara. Članovi Odbora bi trebalo da budu upoznati sa planovima razvoja, odnosno mogućnostima saradnje sa JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, naročito na rekonstrukciji postojeće i izgradnji nove vodovodne mreže.

 

Podržan je i predlog da se u okviru Udruženja formira posebna sekcija za komunalna preduzeća, jer predstoji njihova privatizacija, koja bi preko ove sekcije, na najbolji način, mogla da artikulišu svoje interese. Kada je u pitanju JKP „Parking servis“ neminovno je povezivanje javnog i privatnog sektora, jer će privatni sektor ući u posao investiranja i izgradnji garaža u Beogradu, što je do sada isključivo bilo u nadležnosti JKP „Parking servisa“. Za građevinare je izuzetno važno i pitanje subvencionisanja kredita za projektno finansiranje stambene izgradnje i mogućnosti udruživanja u tom programu.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info