PROJEKAT "SEVERNA TANGENTA"


Gradski urbanisti pristupili su izradi Plana detaljne regulacije za saobraćajnicu "Severna tangenta" od saobraćajnice T6 do Pančevačkog puta. Plan ima za cilj definisanje trase Sektora 1 saobraćajnice "Severna tangenta" čijom realizacijom se stvaraju uslovi za ravnomerniju raspodelu tokova drumskog teretnog saobraćaja na obilazne saobraćajnice, što bi dodatno dovelo do povećanja propusne moći gradskih saobraćajnica.

U sistemu ulične mreže Beograda, "Severna tangenta" pripada kategoriji magistralnih gradskih saobraćajnica i njom bi se zaštitilo centralno područje od tranzitnog saobraćaja, jer se njenom izgradnjom stvaraju mogućnosti da se na ulazu u grad saobraćaj usmerava ka Zrenjaninskom i Pančevačkom putu i dalje ka severu, a omogućava se povezanost naselja na levoj obali Dunava sa opštinama Zemun i Novi Beograd. Trasa Sektora 2 "Severne tangente", koji nije obuhvaćen ovim planom nastavlja od Zrenjaninskog puta prema severoistoku obilazeći sa severne strane naselje Ovču. Na udaljenosti od oko 5km od ukrštaja sa Zrenjaninskim putem koridor se spušta na jug prema Pančevačkom putu gde se povezuje sa trasom Spoljne magistralne tangente koja prelazi mostom preko Dunava na šumadijsko područje grada.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info