KOMPJUTERIZOVANA VODOVODNA MREŽA

JKP “Beogradski vodovod i kanalizacija” zahvaljujući modernim tehnologijama i digitalnim mapama, više nema poteškoća da odmah dođe do detaljnih podataka kada su u pitanju delovi vodovodne mreže, kao ni pojedinačni potrošači. Samo jedan klik mišem dovoljan je da se dobiju sve informacije o jednom priključku, od prečnika cevi, preko toga kada je zamenjen vodomer, do istorije računa za vodu. Zahvaljujući Geografsko informacionom sistemu (GIS) danas se vodovodnom i kanalizacionom mrežom upravlja daleko jednostavnije. Ovaj ekspertski sistem zapravo predstavlja jedinstvenu bazu podataka svih elemenata vodovodne mreže, sa obimnim informacijama koje između ostalog sadrže i prečnike cevovoda, starost cevi, vrstu materijala od koje su napravljene- GIS daje dobru osnovu za poslovanje. To je sistem sa digitalnim mapama vodovoda i kanalizacije i daje vrlo detaljne podatke o kompletnoj infrastrukturi. Pomoću njega može se pratiti  tačan geografski položaj cevovoda, negova visina, širina i dubina na kojoj se nalazi, kao i prečnik i od kog je materijala napravljen. Još uvek se prikupljaju podaci sa terena o kanalizacionom sistemu ali će, kada posao bude obavljen, korist biti višestruka. Jedan od osnovnih ciljeva ovog sistema je da se lakše lociraju i smanje gubici vode, što je korisno i za potrošače, ali i za sam „Vodovod“. Na osnovu svih ovih podataka lakše se dolazi do saznanja koja su „uska grla“ u vodovodnom sistemu, koje delove mreže najhitnije treba popraviti ili unaprediti, kakvi će biti planovi rekonstrukcije.

 

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info