GRAĐEVINSKA INDUSTRIJA U BEOGRADU POKREĆE SRBIJU

Ministar životne sredine i prostornog planiranja, gospodin Oliver Dulić, izjavio je da je neophodno da se u Beogradu pokrenu projekti u građevinskoj industriji kako bi ta privredna grana izašla iz krize u celoj Srbiji. Dulić je sinoć na forumu Srpske asocijacije menadžera rekao da je neophodno pokretanje tih projekata u Beogradu zato što se u glavnom gradu nalazi oko 70% potencijala građevinski industrije. Naveo je i da je Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja spremno da da sva neophodna tumačenja Zakona o planiranju i izgradnji kako bi ta oblast što pre bila uređena. Donet je i poseban akt o etapnoj gradnji čime je omogućeno da preduzetnici na osnovu lokacijske dozvole imaju pravo da započnu građevinske radove a da posle prikupe dokumentaciju neophodnu za izdavanje građevinske dozvole.
Ministar Dulić je kazao da je do sada u Beogradu izdato više od 100 lokacijskih dozvola i najavio da će do marta sledeće godine biti donet Regulacioni plan glavnog grada na osnovu koga će svako znati šta u Beogradu može i kako da se gradi. Kao dobar primer u pokretanje građevinske industrije naveo to što je država odlučila da subvencioniše projektno finansiranje sa sedam odsto od ukupne vrednosti investicije. "Zahvaljujući tom pogramu očekujemo da će ove godine u Srbiji biti izgrađeno 500.000 kvadrata stambenog prostora", rekao je ministar životne sredine i prostornog planiranja. Takođe je  učesnike skupa upoznao sa procedurom konverzije prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim zemljištem i naveo da su do sada urađene tri takve konverzije.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info