BEOGRADSKI METRO 

Beogradski metro biće potpuno nezavistan šinski sistem od svog ostalog saobraćaja u gradu. Imaće tri linije, mreža će biti duga oko 36 km, sa ukupno 55 stanica. JP Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, izradila je Projekat beogradskog metroa. Imaće tri linije, mreža će biti duga oko 36 kilometara sa ukupno 55 stanica, a rok za njegov kompletan završetak je 2033. godina. Prva linija metroa, od Ustaničke ulice do Zemuna mogla bi da počne sa radom tokom 2013. godine. Prema Projektu, celokupan sistem bi u 2033. godini mogao da prevozi više od 200 miliona putnika godišnje, dok bi samo u prvoj fazi (prva linija) metroom moglo da se preveze oko 306.000 putnika dnevno.

Prva faza izgradnje metroa odnosi se na liniju od Ustaničke do Tvorničke ulice u Zemunu (L 1A) i liniju od Vukovog spomenika do Železničke stanice Novi Beograd (L 1B), koja međutim u ovoj fazi neće ići do Bloka 45, kako inače predviđa projekat. Dužina trase Linije 1 (A+B) je 15,03 kilometara i ona bi trebalo da ima ukupno 25 stanica (14 na površini i 11 podzemnih). Linija 1A i 1B će se, prema projektu, kretati jednim delom istom trasom i to od Pravnog fakulteta do Železničke stanice u Novom Beogradu, gde će se se razdvajati. Projekat stručnjaka Direkcije predviđa da će vreme putovanja Liniji 1 iznositi 26 minuta, a brzina 28,2 km na sat. Rastojanje između stanica na ovoj liniji je 416 m u centru grada i 615 m u široj gradskoj oblasti. Interval između vozova u špicu trebalo bi da bude na 3 minuta. Kada su vozila u pitanju, planirane su kompozicije od dve jedinice kapaciteta 300 putnika, a njihov ukupan broj za prvu fazu bio bi 46 (jedno košta 2,97 miliona evra). Ona bi trebalo da budu niskopodna, sa ventilacijom, klimom grejanjem i sistemom za informisanje putnika.

Procena je da bi izgradnja Linije 1 trajala 3 godine, a celokupni troškovi iznosili bi oko 374,7 miliona evra. Najviše novca (oko 130 miliona evra) bilo bi izdvojeno za izgradnju deonica i podzemnih stanica i stajališta (170 miliona evra). Prema ovom projektu, ukupni godišnji troškovi eksploatacije i održavanja metro sistema u prvoj fazi iznosili bi oko 9,7 miliona evra, dok bi prihodi od prodaje karata, reklama i komercijalnih aktivnosti samo u 2013. godini bili oko 23 miliona evra.

Osim linija 1A i 1B, beogradski metro sistem imaće još dve linije: od Slavije do Prokopa (L2) i od Hipodroma do Železničke stanice Novi Beograd (L3). Linija 2 biće duga 14,8 km sa ukupno 20 stanica, dok će Linija 3 biti duga 2,43 km. Vozni park na obe linije imaće ukupno 48 vozila.

 Planirane linije beogradskog metroa

 

Linija 1 (A+B)

 Linija 2

  Linija 3

Produžetak do Bloka 45

Ukupno

Dužina (kilometri za izgradnju)

15,03

14,82

2,43

3,78

36,07

Početak rada (godina)

2013/14

2018/20

2018/20

2014

/

Procena troškova (u milionima €)

374,7

323,3

5,04

17,8

720,9

 

           

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info