PRAVILNIK O ETAPNOJ IZGRADNJI 

Tek usvojeni Pravilnik o posebnoj građevinskoj dozvoli sa kojom investitor može početi sa pripremnim radovima, pre nego što dobije finalnu građevinsku dozvolu pokrenuće izgradnju. Ovim pravilnikom predviđa se mogućnost izgradnje zgrade preko 800 kvadrata u dve etape, izdavanjem dve posebne građevinske dozvole. Uslov za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole prve etape jeste da postoji lokacijska dozvola, što znači da postoji formirana građevinska parcela, kao i da su rešeni imovinsko-pravni odnosi na građevinskom zemljištu. Uslov za podnošenje zahteva za izdavanje građevinske dozvole druge etape jeste da postoji građevinska dozvola za prvu etapu izgradnje.  

Dozvola prve etape
, koja mora da bude izdata za osam dana ukoliko investitor podnese sva dokumenta, omogućava izradu konstrukcije zgrade, zajedno sa krovom, sve instalaterske radove, a po potrebi i rušenje ili izmeštanje postojećih objekata i instalacija. Ova građevinska dozvola sadrži i obavezu investitora da radove završi u roku koji odredi nadležni organ, a koji se može, po zahtevu investitora, produžiti za još najviše šest meseci. Ovo će znatno pokrenuti izgradnju, jer investitori mogu da krenu sa velikim brojem radova bez finalne građevinske dozvole - pričaju u Ministarstvu za prostorno planiranje.

Dozvola druge etape
, za čije je izdavanje rok takođe osam dana, omogućava sve preostale radove u cilju završetka izgradnje, a koji nisu obuhvaćeni prvom etapom.

Ovim dozvolama skraćuje se rok za najmanje dva meseca, jer sa radovima možete da krenete, a da nakon toga radite glavni projekat, potpisujete ugovor sa Direkcijom, predajete zahtev za skloništa, što se nekad oduži. Ovo ima dve prednosti, prvo je da banka hoće da pomogne finansiranje jer vidi da ste krenuli da ulažete sredstva, a druga je da ste ubedili kupca da stvarno hoćete da realizujete projekat.

Dozvola u dve etape

Dozvola

 Uslovi

Mogućnost

Prva etapa

Lokacijska dozvola, formirana građevinska parcela, rešeni imovinsko-pravni odnosi

zrada konstrukcije zgrade, zajedno sa krovom sve instalaterske radove, a po potrebi i rušenje ili izmeštanje postojećih objekata i instalacija

Druga etapa

da postoji pravosnažna dozvola za prvu etapu i plaćena naknada za uređenje građevinskog zemljišta

 preostale građevinske i zanatske radove, vodovodne, kanalizacione, mašinske i elektro instalacije, radovi na liftovima, zaštiti od požara

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info