UDRUŽIVANJE JE ŠANSA ZA DOMAĆE GRAĐEVINARE


Predsednik Upravnog odbora preduzeća KORIDOR 10 doo, dr Aleksandar Jankulović, istakao je da je za Republiku Srbiju izgradnja Koridora 10 od izuzetnog značaja, pre svega za razvoj putne infrastrukture, ravnomeran privredni razvoj, mogućnost korišćenja povoljnih ino-kredita i ulaganje 1,7 milijardi eura, upošljavanje domaćih preduzeća i operative, što će uticati na sticanje referenci za nastup na trećim tržištima i ubrzati izlazak iz krize. Pre povlačenja međunarodnih kredita u drugoj polovini godine, neophodno je završiti kompletno projektovanje i eksproprijaciju, kao i rešiti pitanje zemljišta oko Beograda, nakon čega bi trebalo da počnu radovi na obilaznici, za koju su već odobreni krediti. Za izgradnju Koridora 10 planirano je povlačenje kredita pod najpovoljnijim uslovima i to od: Evropske investicione banke (EIB) 650 miliona eura, Svetske banke 280 miliona eura, Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 150 miliona eura i donacija Helenik plana (Grčka) 100 miliona eura. Osim toga, planirana su sredstva u iznosu od 5 milijardi dinara iz budžeta Republike Srbije, a 3,4 milijarde dinara uložiće JP Putevi Srbije.

Na tenderu za dobijanje radova na Koridoru 10, osnovni kriterijumi trebalo bi da budu: kvalitet projektovanja – izvođenja radova, garancija kvaliteta urađenog posla, fiksna cena bez avansa, poštovanje rokova, reference na sličnim projektima, ljudski resursi i društvena odgovornost, odnosno upošljavanje domaće privrede. Upravo iz tog razloga, posao je podeljen na manje deonice (lotove) u vrednosti od 30–50 miliona eura, sa mogućnošću da domaća preduzeća nastupe samostalno, ili kroz konzorcijume.

Prema rečima mr Milana Jankovića, predsednika Privredne komore Beograda, Koridor 10, kao najkraća veza između istoka i zapada Evrope, predstavlja izuzetnu šansu, ne samo za građevinsku industriju, već i za sve ostale oblasti privrede, u prvom redu trgovinu, turizam i usluge, jer bi se na putu kroz Srbiju duž Koridora 10 zanimljivim sadržajima, mogao privući veliki broj gostiju, a što bi kao rezultat imalo i izuzetno povoljne finansijske efekte.

Član Upravnog odbora preduzeća KORIDOR 10 doo, dr Nenad Ivanišević, istakao je da je izuzetno važno da se domaća građevinska industrija i operativa organizuje na vreme, jer će se za deonice koje finansira EIB, EBRD i Svetska banka tražiti uslovi koji odgovaraju njihovim kriterijumima. Formiranje konzorcijuma je bitno, ne samo zbog poboljšanja tehničkih i finansijskih kapaciteta, već i zbog dobijanja bankarskih garancija, jer je za dobijanje bankarske garancije na 50 miliona eura, neophodan ulog od 5 miliona eura, tako da je moguće da na tenderima pobede strane kompanije za koje bi naša preduzeća radila kao podizvođači.

Učesnici skupa su prihvatili predlog, da s obzirom da javna preduzeća i drugi budžetski korisnici duguju građevinskim kompanijama oko 600 miliona eura, država stane iza građevinskih firmi i obezbedi im dobijanje garancije. Finansiranjem Koridora 10 iz kredita stranih banaka nisu predviđeni nikakvi preferencijali domaćim firmama, tako da je moguće da zbog globalne krize i smanjenja obima posla, zainteresovanost i učešće firmi iz inostranstva bude veće, a koja će zbog boljih tehničkih i finansijskih performansi biti u prednosti u odnosu na domaća preduzeća.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info