NAJAVLJENO SKRAĆIVANJE PROCEDURA IZDAVANJA
GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

Milan Vuković, gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove, gostovao je na stručnom skupu „Aktuelno stanje u građevinarstvu Beograda“, koje je organizovalo Udruženje i komunalne delatnosti građevinarstva Privredne komore Beograda. Razmatrajući konkretne probleme iz oblasti planiranja i izgradnje na teritoriji grada Beograda, gradski sekretar je najavio da bi novi Zakon o planiranju i izgradnju trebalo da bude usvojen na Vladi u maju, a nakon toga da ide u skupštinsku proceduru, a do tada se primenjuje, već postojeći Zakon iz 2003. godine. Nova zakonska rešenja predviđaju brže izdavanje građevinskih dozvola, od planskih dokumenata kao važeći ostaju prostorni plan i urbanistički plan naselja, veća ovlašćenja inspekcije, prenosivost građevinske dozvole i dr.

Prema rečima gospodina Vukovića, Sekretarijat na čijem je on čelu, između ostalog, bavi se poslovima pripreme, donošenja, evidentiranja i čuvanja planskih dokumenata i urbanističkih planova, izdaje potvrde o usklađenosti urbanističkog projekta sa urbanističkim planom, kao i poslove koji se odnose na izdavanje odobrenja za izgradnju i rekonstrukciju objekata ili delova objekata preko 800 m2 bruto površine. Novi zakon o planiranju i izgradnju trebalo bi da u maju bude usvojen na Vladi, a nakon toga da ide u skupštinsku proceduru, a do tada se primenjuje već postojeći Zakon iz 2003. godine. Nova zakonska rešenja predviđaju brže izdavanje građevinskih dozvola, a od planskih dokumenata kao važeći ostaju prostorni plan i urbanistički plan naselja, veća ovlašćenja inspekcije, prenosivost građevinske dozvole i dr.

Za Grad Beograd donošenje novog Zakona o uređenju prostora, građevinskom zemljištu i izgradnji, značajno je zbog korišćenja građevinskog zemljišta, kao jednog od najvećih resursa Beograda koji donosi najviše investicija, kao i zbog skraćivanja procedura izdavanja građevinskih dozvola, što je bila jedna od najčešćih primedbi građevinara na skupu. Odgovoreno je da od 20.000 zahteva na godišnjem nivou, koji su često nepotpuni, sa sadašnjim kadrovskim potencijalom u sekretarijatu apsolutno nije moguće rešiti na vreme sve zahteve. Kada je u pitanju gradski sekretarijat, da bi se rokovi za izdavanje dozvola skratili, neophodno je ojačati ljudske, prostorne i informacione kapacitete, ali je i pod postojećim uslovima za poslednjih 7 meseci rešeno više od 4.500 predmeta.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info