KONVERZIJA ZEMLJIŠTA U PRAVO SVOJINE

Vlada Srbije je na sednici usvojila Uredbu kojom je regulisan način na koji će korisnici gradskog građevinskog zemljišta, koji su to pravo stekli tako što su kupovali firme u privatizaciji ili stečaju, moći uz naknadu da postanu i vlasnici zemljišta. Direktor Poreske uprave, Dragutin Radosavljević, izjavio je da će ta ustanova objektivno proceniti vrednost zemljišta u postuku konverziju prava korišćenja, u pravo svojine nad građevinskim zemljištem. Na osnovu novog Zakona o planiranju i izgradnji, konverzija statusa je neophodna ukoliko će da grade na tom zemljištu. Takođe i druge državne ustanove treba da obave svoj deo posla, pre svega Republički geodetski zavod koji ove godine treba da završi registar nepokretnosti u Srbiji.

Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine nad građevinskim zemljištem je poslednji podzakonski akt koji je potreban za implementaciju novog Zakona o planiranju i gradnji. Tim vladinim dokumentom definiše se formula za cenu koju će vlasnik plaćati prilikom konverzije, a najvažnija će biti procena tržišne vrednosti zemljišta, od koje će se odbijati vrednost kapitala uloženog da bi se došlo do tog zemljišta. Uredba predviđa da 50% sredstava od nadoknade ide u fond za restituciju, a druga polovina lokalnim samoupravama.
Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info