7. SEDNICA ODBORA UDRUŽENJA GRAĐEVINARSTVA I KOMUNALNE DELATNOSTI

U Privrednoj komori Beograda, 14. maja 2010. godine, održana je 7. sednica Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti. Sednicom je predsedavao Dejan Mišović, predsednik Odbora Udruženja građevinarstva i komunalne delatnosti. Otvarajući diskusiju informisao je prisutne članove Odbora o načinu funkcionisanja Saveta za poboljšanje koordinacije i međusobne saradnje u oblasti građevinarstva, formiranog na inicijativu Gradonačelnika. Cilj formiranja Saveta je da se, u što kraćem roku, rešavaju nagomilani problemi u oblasti investiranja i izgradnje, a koji se, pre svega, tiču: prostornog i urbanističkog planiranja, građevinskog zemljišta, procedura za izdavanje dozvola, nedostatka planskih dokumenata, konverzije prava korišćenja građevinskog zemljišta, katastra i legalizacije. To ukazuje na alarmantno stanje u građevinskoj industriji, koja je pogođena ne samo krizom, već i nedostatkom investicija, a oporavak je potpuno neizvestan.

Jelica Stošić, direktor BVK, je istakla da je na sednici Saveta jasno iskristalisan stav šta bi od problema u oblasti investiranja i izgradnje trebalo rešavati u saradnji sa Gradskom upravom, ali bi takođe preko ovog tela trebalo jasno artikulisati i oko pitanja koja su ingerencija Republike. U svakom slučaju, jasno je pokazano da postoji energija i pozitivan pristup u Gradu, da se pokrenu određena pitanja u interesu investitora i građevinara. Komplikovana procedura dobijanja dozvola i sporost rada administracije, kao i pitanjekonverzije građevinskog zemljišta, u najvećoj meri koče građevinsku izgradnju.

Vesna Šuletić, direktor INTELEKTUALNOG KAPITALA,  smatra da je promena Zakona o planiranju izgradnji dovela do zastoja u investiranju, tako da je neophodno pronaći izlaz kako bi se postojeći zakon inplementirao. Trenutno investitori nemaju osnovni postulat za investiranje, a to je rok, jer niko neće investirati dok se ne definišu rokovi, bilo da je u pitanju priprema, izgradnja ili konverzija zemljišta. Profit je osnovni motiv za investiranje, a ukoliko cena građevinskog zemljišta značajnije umanjuje profit, investitor nema interesa da ulaže u izgradnju. Nedopustivo je da se tržišna vrednost zemljišta određuje na osnovu procene Ministarstva finansija, već bi trebalo da urbanistički parametri određuju cenu konverzije i tržišnu cenu zemljišta.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info