RUŠENJE NELEGALNIH OBJEKATA 

Uputstva gradonačelnika Dragana Đilasa, koja su juče stigla na adrese svih 17 beogradskih opština, nalažu građevinskim inspektorima obilazak dodeljenih reona bar jednom nedeljno. Svi objekti zidani bez dozvole, koji ne mogu da budu legalizovani, biće srušeni u roku od 15 dana po okončanju postupka. Načelnici opštinskih inspekcija moraće svakog meseca da šalju izveštaj o radu Sekretarijatu za imovinsko-pravne poslove i građevinsku inspekciju. Gradonačelnik Dragan Đilas sačinio je nova uputstva kako bi se povećala efikasnost opštinskih inspektora. On smatra da u Beogradu postoji veliki broj nelegalnih objekata, a procenat uklanjanja je mali. Postupak legalizacije, dosad, okončan je u samo 10% sučajeva, što upućuje da dosadašnja organizacija rada opštinskih građevinskih inspekcija nije dala rezultate. Svi objekti za koje su investitori postavili temelje bez dozvole uoči stupanja na snagu Zakona o planiranju i izgradnji neće moći da budu legalizovani. Grad je spreman da ove godine potroši 43 miliona dinara na rušenje divlje gradnje.

Za rušenje nelegalnih objekata manjih od 800 m2 , koji su u nadležnosti opština, ove godine izdvojeno je 29 miliona dinara. Gradu je za veće građevine pripalo 14 miliona, ali nadležni navode da će u ukupnom zbiru verovatno morati još da smanje sredstva. Ako investitor sam ne sruši nelegalan objekat, onda grad ili opština za to angažuju preduzeće putem tendera. Novac potrošen za uklanjanje divlje gradnje potom se na sudu potražuje od investitora i vraća u gradsku kasu. Nadležni kažu da je zasad jedini vid uočavanja nove divlje gradnje stalno "patroliranje" inspektora na terenu, dok ne bude urađen novi ortofoto snimak.


IMOVINSKI ODNOSI

Prema proceni opštine Palilula, oko 20% podnetih zahteva za legalizaciju neće moći da budu realizovani. Najčešće nije problem divlja gradnja na infrastrukturnim koridorima, jer građani uglavnom znaju kuda će proći glavni putevi, već najviše problema ima u nerešenim imovinsko-pravnim odnosima. Dešava se da ljudi sazidaju objekat na parceli koja se ne vodi na njihovo ime, već je uknjižena na nekog drugog, ili da je na jednoj parceli uknjiženo više vlasnika.

ZAKON
Novi Zakon o planiranju i izgradnji predviđa u članu 197. da građevinski inspektor donese rešenje o rušenju objekta bez odlaganja ako utvrdi da se objekat gradi ili je njegovo građenje završeno bez građevinske dozvole posle 11. septembra. Stari objekti zidani bez dozvole do ovog datuma neće biti rušeni sve dok postupak legalizacije ne bude pravosnažan.

ROK OD 15 DANA
Procedura od uočavanja divlje gradnje do rušenja podrazumeva da inspektor napravi izveštaj s terena i preda ga pravnoj službi u opštinskom inspektoratu. Pravnik potom obavesti investitora, a nakon toga se piše zaključak o dozvoli izvršenja. Opštinska služba zadužena za rušenje dobija ovu informaciju, i tada počinje da teče rok od 15 dana. U tom periodu, opština obaveštava angažovanu firmu koja se bavi rušenjem, policiju i investitora spornog objekta, da bi potom zakazala datum za rušenje.

Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info