GRAĐEVINSKE DOZVOLE 

Novi Zakon o planiranju i izgradnji neće moći u potpunosti da se primeni ni naredne dve godine. Potrebno doneti još 26 propisa, kojima će se precizirati svojina nad zemljištem i doneti urbanistički planovi regulacioni planovi za celu teritoriju Srbije. Većini investitora koji grade u Srbiji potrebno je i do tri godine da bi dobili odobrenje za gradnju. Iako usvojen u septembru, novi Zakon o planiranju i izgradnji neće moći u potpunosti da se primeni još dve godine. Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja počeće obuku zaposlenih u sekretarijatima za urbanizam i nadležnim službama, kako bi ih upoznalo sa novim zakonskim propisima, i kako bi se na građevinsku dozvolu, koja će se dobijati na jednom šalteru - čekati najviše 90 dana. Ministarstvo jeprosledilo  lokalnim samoupravama detaljna uputstva za primenu novog Zakona o planiranju i izgradnji. Ipak, nadležne službe u opštinama kažu da će se, sve dok se ne reši vlasništvo nad zemljištem, lokacijske dozvole teško dobijati, a samim tim građevinske još teže.  

U međuvremenu, investitorima koji su predali zahteve za gradnju po starom zakonu, Sekretarijat za urbanizam Grada Beograda izdavaće odobrenja za gradnju, koja će važiti još dve godine. To je im je i rok da prikupe kompletnu dokumentaciju kako bi dobili građevinsku dozvolu. Novi zakon, u potpunosti će početi da primenjuju tek kada se reši pitanje imovine nad zemljištem. Da bi došli do građevinske dozvole investitorima u Srbiji potrebno je u proseku 259 dana, a taj period zna da traje i po nekoliko godina. Građevinari za to optužuju komplikovane procedure i birokratiju, kojoj je potrebno dostaviti blizu 50 različitih dokumenata. Ovaj problem trebalo bi da reši novi Zakon o izgradnji, ali će njegovi efekti moći da se vide tek za dve godine.

Investitori u budućnosti neće raditi idejni projekat, pribavljati akt o urbanističkim uslovima ili odobrenje za gradnju. Sada će preduzetnik zvanično morati da prođe kroz samo tri koraka - pribavljanje lokacijske dozvole, izrada glavnog projekta i izdavanje građevinske dozvole.

 POSTUPAK ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Prvi korak:  

  • Informisanje - Pre nego što krene u postupak za dobijanje građevinske dozvole, investitor se u nadležnoj opštinskoj službi ili Sekretarijatu za urbanizam informiše šta može da gradi na određenoj lokaciji. To može da proveri i na njihovom sajtu.
  • Dokumentacija - Investitor mora da ima dokaz o vlasništvu ili, ukoliko je zakupac, o zakupu da bi dobio lokacijsku dozvolu. 
  • Preparcelizacija - Ovaj projekat se radi samo ukoliko je neophodno spojiti dve ili više parcela, a u roku od deset dana mora da ga odobri nadležna služba.

Drugi korak:

  • Lokacijska dozvola - Sa potrebnom dokumentacijom i projektom preparcelizacije podnosi se zahtev za izdavanje lokacijske dozvole, a nadležna služba ima rok od 15 dana da je izda.

 Treći korak:

  • Glavni projekat - Glavni projekta u ime investitora radi odgovorni projektant, a njegovu usklađenost sa urbanističkim planom proverava spoljna kontrola.
  • Građevinska dozvola - Ako je glavni projekat u skladu sa parametrima u lokacijskoj dozvoli, nadležna služba ima rok od osam dana da ga odobri.
Udruženje građevinarstva i komunalne delatnosti

Info