GRUPACIJA PROIZVOĐAČA, DISTRIBUTERA I PRUŽAOCA ZDRAVSTVENIH USLUGA U OBLASTI LEKOVA,  
MEDICINSKIH SREDSTAVA I DIJETETSKIH SUPLEMENATA

Grupacija proizvođača, distributera i pružaoca zdravstvenih usluga u oblasti lekova,  medicinskih sredstava i dijetetskih suplemenata Udruženja industrije i Udruženja trgovine i usluga Privredne komore Beograda, organizovali su:

  1. Sastanak Komisije za organizaciju sajma Expo Medic
  2. Sastanak Grupacije

Na sastanku su razmatrane dosadašnje aktivnosti i definisan je plana za naredni period u vezi organizacije sajma  Expo Medic koji će se održati 15-18. oktobar 2015. godine  u Domu sindikata.

Expo Medic je novi sajam u ponudi Beograda i Srbije, koji ima za cilj predstavljanje proizvoda i usluga iz oblasti medicine i farmacije kroz organizovano izlaganje predstavnika brojnih farmaceutskih kompanija i zdravstvenih ustanova.

Udruženje industrije